Μελέτη EPO-IEA: Μείωση 90% από το 2010 του κόστους των μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα

Μελέτη EPO-IEA: Μείωση 90% από το 2010 του κόστους των μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (EPO) και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η καινοτομία στον κλάδο αποτελεί κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση
Η βελτίωση της δυνατότητας αποθήκευσης ρεύματος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετάβαση σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Ανάμεσα στο 2005 και το 2018, η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα των μπαταριών και των υπόλοιπων τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 14% παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό είναι 4πλάσιο από τη μέση ετήσια αύξηση όλων των τομέων τεχνολογίας, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (EPO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Η έκθεση «Καινοτομία στις μπαταρίες και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – Μια παγκόσμια ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» δείχνει ότι οι μπαταρίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% του συνόλου των κατοχυρώσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, καταδεικνύει ότι η ενίσχυση της καινοτομίας οφείλεται κυρίως στην πρόοδο των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Μείωση κατά 2/3 των τιμών των On-grid μπαταριών

Ειδικότερα, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη νέων χημικών στοιχείων ιόντων λιθίου, με στόχο τη βελτίωση της ισχύος, της ανθεκτικότητας, της ταχύτητας φόρτισης/αποφόρτισης, καθώς και της δυνατότητας ανακύκλωσης. Η τεχνολογική πρόοδος τροφοδοτείται επίσης από την ανάγκη ενσωμάτωσης μεγαλύτερων μεριδίων ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αιολικής και ηλιακής ενέργεια, στα δίκτυα ρεύματος.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στην τεχνολογία μπαταριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, συμπεραίνει πως η τεχνολογική πρόοδος και η μαζική παραγωγή, από μια ολοένα και πιο ώριμη βιομηχανία, έχει οδηγήσει σε σημαντική πτώση των τιμών των μπαταριών τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, από το 2010, έχει συρρικνωθεί κατά σχεδόν 90% το κόστος των μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα. Την ίδια περίοδο, έχει μειωθεί κατά 2/3 περίπου το κόστος για τις υπόλοιπες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών που συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάγκη 50πλάσιας ανάπτυξης της αγοράς 

Η ανάπτυξη καλύτερης και φθηνότερης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Σύμφωνα με το Σενάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του IEA, για να επιτύχει η ανθρωπότητα τους στόχους για το κλίμα και την αειφορία, θα απαιτηθούν έως το 2040 σε παγκόσμια κλίμακα περίπου 10.000 GWh μπαταριών και άλλων μορφών αποθήκευσης ενέργειας. Ένα νούμερο που υπερβαίνει κατά 50 φορές το μέγεθος της υφιστάμενης αγοράς.

«Οι προβλέψεις του IEA καθιστούν σαφές ότι η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί εκθετικά τις επόμενες δεκαετίες, ώστε να μπορέσει η ανθρωπότητα να εκπληρώσει τους στόχους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. Είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της καινοτομίας», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Fatih Birol.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη τη μελέτη

Κ.Δ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr