Διπλασιάστηκε το μερίδιο ηλιακής και αιολικής ενέργειας την τελευταία 5ετία - Ο «φάκελος» Κίνα

Διπλασιάστηκε το μερίδιο ηλιακής και αιολικής ενέργειας την τελευταία 5ετία - Ο «φάκελος» Κίνα
O ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι σημαντικός για να επιτευχθούν οι στόχοι καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται και διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στους παγκόσμιους πίνακες ισχύος. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια έχουν διπλασιάσει το μερίδιό τους τα τελευταία 5 χρόνια, αντικαθιστώντας τον άνθρακα, σύμφωνα με άρθρο του evwind.es

Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σημαντικός για να επιτευχθούν οι στόχοι καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, που συνεπάγεται την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν υπεύθυνες για το 10% της παγκόσμιας ενέργειας που παρήχθη το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ενώ η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μειώθηκε κατά 3% εκείνη την περίοδο, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αυξήθηκαν κατά 14%.

Αντικατάσταση άνθρακα με σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές

Ο άνθρακας αντιστέκεται ως πηγή ενέργειας, κυρίως λόγω του εγκατεστημένου στην Κίνα πάρκου, όπου αντιπροσωπεύει το 62% της παραγόμενης ενέργειας. Ακόμα και στην Κίνα, ο άνθρακας έχει μειώσει το μερίδιο του 68% πριν από πέντε χρόνια. Οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν ήδη το 10% της ενέργειας που παράγεται στην Κίνα.

Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης καθαρών πηγών όπως ανεμογεννήτριες και ηλιακή θερμότητα, που αντικαθιστούν τον άνθρακα, μπορεί να μην είναι αρκετά γρήγορος. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η μείωση της χρήσης άνθρακα θα πρέπει να είναι με ρυθμό 13% ετησίως έως το 2030 για να ικανοποιήσει τους καθορισμένους κλιματικούς στόχους. Ταυτόχρονα, οι ανανεώσιμες πηγές πρέπει να διπλασιάζονται κάθε 5 χρόνια.

Ο «φάκελος» Κίνα

Η Κίνα είναι υπεύθυνη για το 54% της παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα. Ωστόσο, η Κίνα δεν σταματά, καθώς είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή ηλιακών συλλεκτών και εξοπλισμού για φωτοβολταϊκή παραγωγή.
Στην πραγματικότητα κυριαρχεί στο 90% της παγκόσμιας παραγωγής φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών και ήταν καθοριστική για την επέκταση της ηλιακής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr