ΑΠΕ: «Παράθυρο» του ΥΠΕΝ για κλείδωμα τιμής με την πιστοποιημένη ολοκλήρωση των έργων

ΑΠΕ: «Παράθυρο» του ΥΠΕΝ για κλείδωμα τιμής με την πιστοποιημένη ολοκλήρωση των έργων
Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βάσιμα φαίνεται πως θεωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα επιχειρήματα υπέρ της κατακύρωσης των τιμών αναφοράς των έργων ΑΠΕ με την πιστοποιημένη ολοκλήρωσή τους.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών κλειδώνουν με την ηλέκτριση την τιμή με την οποία θα αποζημιώνονται για την ηλεκτροπαραγωγή τους. Ένα καθεστώς το οποίο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην αλλαγή επί τα χείρω των οικονομικών όρων λειτουργίας ενός έργου, χωρίς να είναι υπαίτιος γι’ αυτό ο επενδυτής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις για το αν θα αναθεωρηθεί ο τρόπος οριστικοποίησης της τιμής, αλλά και οι λεπτομέρειες του πλαισίου που θα τον διαδεχθούν, αναμένονται από το φθινόπωρο. Εξάλλου, για την όποια αναθεώρηση θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο.

Αβέβαιη η τιμή αποζημίωσης

Όπως είναι γνωστό, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ένα έργο ΑΠΕ έχει κατακυρώσει τιμή αναφοράς, δηλαδή είτε εκτός διαγωνισμού είτε με τη συμμετοχή σε δημοπρασία, με βάση το σημερινά δεδομένα χάνει την αποζημίωσή του αν δεν ηλεκτρισθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας. Ωστόσο, ο χρόνος ηλέκτρισης βρίσκεται εν πολλοίς έξω από τη σφαίρα ευθύνης του επενδυτή – μία ένσταση που φαίνεται πως βρίσκει ευήκοα ώτα στο υπουργείο.

Έτσι, για παράδειγμα, ακόμη και αν μια μονάδα έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα, είναι πιθανό να απολέσει τη σχετική προθεσμία λόγω καθυστέρησης του Διαχειριστή. Επομένως, στην πράξη ο ιδιοκτήτης της συχνά δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων σίγουρος για την τιμή αποζημίωσης της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής.

Επιστολή ΔΕΔΔΗΕ στο ΥΠΕΝ

Η αλλαγή του καθεστώτος αποτελεί μεταξύ άλλων πρόταση της ΠΟΣΠΗΕΦ, ενώ στην προοπτική αυτή συνηγορεί και ο ΔΕΔΔΗΕ, αποστέλλοντας τον Ιούλιο σχετική επιστολή στο ΥΠΕΝ. Άλλωστε, το πρόβλημα των καθυστερήσεων είναι εντονότερο στην περίπτωση του διαχειριστή του δικτύου διανομής, με δεδομένο ότι έχει να διεκπεραιώσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων σύνδεσης, από μικρές μονάδες ΑΠΕ.

Επίσης, πέρα από τους υπόλοιπους ανασταλτικούς παράγοντες (υποστελέχωση ή και τυχόν έλλειψη υλικών), ένα ακόμη εμπόδιο που αντιμετωπίζει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι πως, για τη σύνδεση μίας νέας μονάδας ΑΠΕ, θα πρέπει να προχωρήσει σε διακοπή λειτουργίας του δικτύου διανομής στην περιοχή, διακόπτοντας έτσι την ηλεκτροδότηση των παρακείμενων κατοικιών ή επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η απεμπλοκή της τιμής αναφοράς από την ηλέκτριση θα περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται ο Διαχειριστής από τους επενδυτές ΑΠΕ, για την ηλέκτριση των έργων τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.


Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr