Πορτογαλία: Από τις ΑΠΕ το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το α' 6μηνο του 2020

Πορτογαλία: Από τις ΑΠΕ το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το α' 6μηνο του 2020
Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 4,27 TWh, καλυμμένη από ισχύ φυσικού αερίου (1,34 TWh), αιολική ενέργεια (725 GWh), υδροηλεκτρική (479 GWh), βιομάζα (258 GWh) και άλλες πηγές

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας τους μήνες μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, το υδρογόνο στο 28% και η αιολική ενέργεια στο 23%, δείχνει μια έκθεση της πορτογαλικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, Redes Energéticas Nacionais (REN).

Παράλληλα, το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας  ήταν 2,6% και το ποσοστό της βιομάζας ήταν 7%.

Η ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία μειώθηκε κατά 5% από έτος σε έτος. Μάλιστα, η REN σημείωσε ότι αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης που έχει δει η χώρα από το 2005.

Μόνο τον Ιούλιο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προμήθευαν το 35% της ισχύος της χώρας, οι μη ανανεώσιμες πηγές συνέβαλαν στο 48% και το υπόλοιπο προήλθε από εισαγωγές.

Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 4,27 TWh, καλυμμένη από ισχύ φυσικού αερίου (1,34 TWh), αιολική ενέργεια (725 GWh), υδροηλεκτρική (479 GWh), βιομάζα (258 GWh) και άλλες πηγές.

Παρόλο που η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,5% το χρόνο, ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr