Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν οι οδηγίες που αφορούν ΑΠΕ και ενεργειακή απόδοση

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν οι οδηγίες που αφορούν ΑΠΕ και ενεργειακή απόδοση
Οι κριτικές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας που βασίζεται στην επικείμενη έγκριση του Σχεδίου Στόχου για το Κλίμα

Τη διαδικασία επανεξέτασης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση ξεκίνησε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναθεώρηση και των δύο οδηγιών θα είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι ενεργειακές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση θα συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι κριτικές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας που βασίζεται στην επικείμενη έγκριση του Σχεδίου Στόχου για το Κλίμα.

Η Επίτροπος Ενέργειας, Kadri Simson δήλωσε η Επιτροπή άρχισε να αξιολογεί τον αντίκτυπο πιο φιλόδοξων κλιματικών στόχων του 2030 και διαφορετικών σεναρίων για να φτάσει εκεί. «Είναι σαφές ότι κάθε πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα θα απαιτήσει την επέκταση και την επιτάχυνση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και την ενίσχυση της δράσης μας για την ενεργειακή απόδοση. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να εξετάσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Με αυτούς τους χάρτες πορείας ξεκινάει μια διαδικασία που θα κατευθύνει τη μελλοντική μας δράση που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021».

Ο χάρτης πορείας

Ο χάρτης πορείας της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να αυξηθεί ο ενωσιακός στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος έχει οριστεί σε τουλάχιστον 32% για το 2030 και κατά πόσον άλλα τμήματα της οδηγίας πρέπει να προσαρμοστούν στην Πράσινη Συμφωνία.

Επίσης, ο χάρτης πορείας της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των ισχυόντων κανόνων για την επίτευξη του υφιστάμενου στόχου ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 32,5 % ως το 2030.

Τέλος, η υποβολή των παρατηρήσεων επί αυτών των δύο χαρτών πορείας είναι δυνατή ως τις 21 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο στάδιο της επανεξέτασης των σχετικών οδηγιών θα είναι μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr