Η RWE θα τροφοδοτεί μέσω PPAs την Bosch μέσω ηλιακής ενέργειας

Η RWE θα τροφοδοτεί μέσω PPAs την Bosch μέσω ηλιακής ενέργειας
H Bosch επιδιώκει να είναι πλήρως ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως τα τέλη του 2020

Η RWE Supply & Trading θα παρέχει στην Bosch ηλιακή ενέργεια, με τον συνολικό όγκο να ανέρχεται σε 50 MW. H ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται, έχει εξασφαλιστεί από αρκετά νέα projects της RWE και άλλων παρόχων στη νότια Γερμανία.

Η πρώτη παράδοση θα ξεκινήσει σύντομα, με όλες τις φωτοβολταϊκές μονάδες να τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2021. Η RWE Supply & Trading θα ενσωματώσει τις παραδόσεις πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο προμηθειών της Bosch. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει ότι η ισχύς που τίθεται στο σύστημα ισούται με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο ταυτόχρονα ανά πάσα στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, η Bosch επιδιώκει να είναι πλήρως ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως τα τέλη του 2020. Η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030. Η μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας φωτοβολταϊκών με την RWΕ άλλωστε εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

«Υπογράφοντας αυτήν τη συμφωνία, κάνουμε το επόμενο βήμα προς την εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος προστασίας του κλίματος της Bosch. Με το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της, η RWE κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στη βιομηχανία και στις δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με σκοπό να βοηθήσουμε αυτούς τους πελάτες να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους», τονίζει ο Andree Stracke, Chief Commercial Officer Origination & Gas Supply της RWE Supply & Trading.

Περί PPAs

Η εν λόγω ρύθμιση έρχεται να εξυπηρετήσει την ευκολότερη σύναψη διμερών συμβολαίων προμήθειας ρεύματος από ΑΠΕ μεταξύ δύο εταιρειών, σε μια περίοδο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον ανταγωνισμό και τα σχήματα στήριξης (επιδοτήσεις) καταργούνται παραχωρώντας την θέση τους στους κανόνες και τις ρυθμίσεις της ελεύθερης αγοράς.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr