ΕΕ: Χωρίς COVID - 19 η Ευρώπη δεν θα πετύχαινε τους ενεργειακούς στόχους του 2020

ΕΕ: Χωρίς COVID - 19 η Ευρώπη δεν θα πετύχαινε τους ενεργειακούς στόχους του 2020
Η Ελλάδα στις χώρες με την μεγαλύτερη μείωση κατανάλωσης ενέργειας το 2018 λόγω μνημονίου
Αν δεν είχε ξεσπάσει η κρίση του COVID-19, θα ήταν απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020.
Αυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της για την πορεία επίτευξης του στόχου της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα η Επιτροπή τονίζει ότι χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες και να υπάρξουν δομικά μέτρα καθώς η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της συγκυρίας δεν διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του στόχου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2005 έως το 2018, η κατανάλωση τελικής ενέργειας (ΚΤΕ 2020-2030) αυξήθηκε σε εννέα κράτη μέλη: Αυστρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία και Σλοβενία.
Σε σύγκριση με το 2017, το 2018 η κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε σε 18 κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Μάλτα (+6,1 %), την Ιρλανδία (+4,7 %) και τη Λετονία (+4,1 %).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-4,8%) όχι ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων αλλά κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης , την Αυστρία (-2,5 %) και τη Γερμανία (-1,5 %).
Από το 2005 έως το 2018, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (ΚΠΕ για την περίοδο 2020-2030) μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία και την Πολωνία.
Στις χώρες με τις μεγαλύτερες μειώσεις της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας περιλαμβάνονται η Ελλάδα (-25,7 %), η Λιθουανία (-23,4 %) και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μη διατηρίσιμοι και επιτεύξιμοι οι στόχοι χωρίς την βοήθεια εξωγενών παραγόντων

Το 2018 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε κατά 0,7 % σε σύγκριση με το 2017.
Η κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, αμφότεροι οι δείκτες κυμαίνονται πάνω από τη σταθερή πορεία επίτευξης των στόχων για το 2020.
Ο πιο θερμός χειμώνας το 2018 περιόρισε τη ζήτηση ενέργειας για τη θέρμανση χώρων, ωστόσο αυτός ο αντίκτυπος αντισταθμίστηκε από αυξήσεις της κατανάλωσης ενέργειας στους τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας.
Η αυξημένη δραστηριότητα συνεχίζει να ασκεί ανοδική πίεση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι νέες πολιτικές και τα νέα μέτρα που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη το 2018 δεν ήταν επαρκή για την αντιστάθμισή της.
Η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σημειώνει η Επιτροπή μπορεί να ερμηνευτεί ως θετική εξέλιξη.
Ωστόσο, ο ρυθμός της, εάν συνεχιστεί, δεν θα είναι επαρκής για την εκπλήρωση του στόχου που έχει οριστεί για το 2020 υπό φυσιολογικές οικονομικές συνθήκες και είναι χαμηλότερος από τη μέση ετήσια μείωση της γραμμικής πορείας από το 2005 έως την επίτευξη του στόχου για το 2020 (1 % ανά έτος).
Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου για την εφαρμογή νέων πολιτικών, φαίνεται ολοένα και πιο απίθανο οι στόχοι για το 2020 να επιτευχθούν χωρίς να υπάρξει ισχυρός αντίκτυπος από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κρίση της νόσου COVID-19.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr