Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών - Η αδειοδοτική διαδικασία

Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών - Η αδειοδοτική διαδικασία
Πρόκειται για ανεμογεννήτριες ισχύος ≤ 60 kW

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια o καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.

Μάλιστα, οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α‘ 149) όπως ισχύει, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει.

Όσον αφορά την έναρξη διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων, ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. εκδίδει ανακοίνωση εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.
  2. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τόσο για σταθμούς ανεξάρτητων παραγωγών όσο και για σταθμούς αυτοπαραγωγών του άρθρου 14Α του ν.3468/2006.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την Κανονιστική Πράξη
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr