Διευρύνεται η «ανανεώσιμη» δραστηριότητα της Repsol στην Ισπανία - Στα σκαριά φωτοβολταϊκό 264 MW

Διευρύνεται η «ανανεώσιμη» δραστηριότητα της Repsol στην Ισπανία - Στα σκαριά φωτοβολταϊκό 264 MW
Το έργο των 200 εκατομμυρίων ευρώ θα απασχολεί 300 έως 500 άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και θα καλύπτει μια περιοχή ισοδύναμη με σχεδόν χίλια γήπεδα ποδοσφαίρου

Η Repsol ξεκίνησε την κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου 264 MW στο Badajoz της Ισπανίας, το οποίο θα αρχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για το δίκτυο στα τέλη του 2020.

Ειδικότερα, το έργο των 200 εκατομμυρίων ευρώ θα απασχολεί 300 έως 500 άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και θα καλύπτει μια περιοχή ισοδύναμη με σχεδόν χίλια γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2021.

Η ηλιακή μονάδα, η οποία θα αποτελείται από 648.000 φωτοβολταϊκές μονάδες, θα συνδεθεί στο δίκτυο με έναν νέο ηλεκτρικό υποσταθμό.

Η Valdesolar είναι ένα από τα επτά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναπτύσσει η Repsol στη χερσόνησο της Ιβηρικής και το τρίτο της εταιρείας στην Ισπανία. Το πρώτο ήταν το αιολικό έργο Delta 335 MW, το δεύτερο ήταν το ηλιακό εργοστάσιο 126 MW Kappa. Στο σύνολό τους, οι Valdesolar, Delta και Kappa αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 600 εκατ. ευρώ και συνδυασμένη χωρητικότητα 2 GW.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το 2019 η Repsol έλαβε τη μέγιστη πιστοποίηση, "A label", από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας για την φιλική προς το περιβάλλον προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που πουλά, η οποία είναι 93,5% ανανεώσιμη.

Η Repsol έχει αυξήσει τον στόχο της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού άνθρακα κατά 3 GW σε 7.5GW έως το 2025 και αρχίζει να επεκτείνεται σε άλλες αγορές για να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr