Στην πράσινη οικονομία πάνω από το 50% των επενδύσεων της EBRD έως το 2025

Στην πράσινη οικονομία πάνω από το 50% των επενδύσεων της EBRD έως το 2025
Το κλιμακούμενο σχέδιο θα στοχεύει σε συγκεκριμένες μειώσεις εκπομπών κατά τα επόμενα πέντε χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  σκοπεύει να αφιερώσει πάνω από το 50% των ετήσιων επενδύσεών της στην πράσινη οικονομία έως το 2025, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκεκριμένη πρόταση της τράπεζας.

Το κλιμακούμενο σχέδιο θα στοχεύει σε συγκεκριμένες μειώσεις εκπομπών κατά τα επόμενα πέντε χρόνια και θα ορίσει ημερομηνία για την απόφαση για το πότε όλα τα έργα της EBRD θα ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού.

«Αυτό το σχέδιο αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της EBRD για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα τεθεί σε ισχύ με αυτήν τη στρατηγική, η οποία θα εγκριθεί από τους μετόχους στην Ετήσια Συνάντηση της Τράπεζας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7-8 Οκτωβρίου» ανέφερε η τράπεζα.

Η τράπεζα θα επιδιώξει τη μείωση των αθροιστικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 25 έως 40 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2025, αποκάλυψε το νέο σχέδιο. Ως μέρος του κλιμακούμενου πράσινου σχεδίου μετάβασης, η τράπεζα θα εξετάσει όλες τις επενδύσεις για ευθυγράμμιση με τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού και τα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις στρατηγικές ανά χώρα και τομέα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr