Στο 55,8% το μερίδιο των ΑΠΕ το πρώτο 6μηνο του 2020 στην Γερμανία - Υποχώρηση του άνθρακα

Στο 55,8% το μερίδιο των ΑΠΕ το πρώτο 6μηνο του 2020 στην Γερμανία - Υποχώρηση του άνθρακα
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 περιελάμβανε ένα νέο μηνιαίο ρεκόρ 61,8% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Φεβρουάριο

Στο 55,8% έφθασε στην Γερμανία το ποσοστό των ΑΠΕ για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
Ειδικότερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 55,8% της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με νέα στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη από το Ινστιτούτο Ηλιακής Ενέργειας Fraunhofer (ISE).

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 περιελάμβανε ένα νέο μηνιαίο ρεκόρ 61,8% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Φεβρουάριο. Η αιολική ενέργεια παρήγαγε περίπου 75TWh το πρώτο εξάμηνο του 2020, περίπου 11,7% υψηλότερο από αυτό που σημειώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω των πολλών χειμερινών καταιγίδων, το μερίδιο της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στο 45%.

Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε 11,2% σε 27,9 TWh σε σύγκριση με 25,1 TWH το προηγούμενο έτος, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε 9% σε 9,5 TWh.
Συνολικά, οι ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της  αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής και βιομάζας παρήγαγαν περίπου 136,1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με 125,6 TWh ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου αύξησαν την παραγωγή τους κατά 13,9% το πρώτο εξάμηνο του 2020.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα μειώθηκε δραματικά την ίδια περίοδο, με το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από λιγνίτη να πέφτει στο 13,7% και ο άνθρακας σε μόλις 6%.
Το νέο πρότυπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας επηρεάστηκε σίγουρα από την παγκόσμια πανδημία COVID-19, με «σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας» από το δεύτερο τρίμηνο «λόγω της παρακμής της βιομηχανικής παραγωγής», σύμφωνα με τον Fraunhofer ISE.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr