Επικροτεί η ΕΚΠΟΙΖΩ το εκ νέου «πάγωμα» από τη ΔΕΗ της χρέωσης έγχαρτου λογαριασμού

Επικροτεί η ΕΚΠΟΙΖΩ το εκ νέου «πάγωμα» από τη ΔΕΗ της χρέωσης έγχαρτου λογαριασμού
Σε κοινή ανακοίνωση με την ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση», η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει πως η ΔΕΗ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αντικατάστασης του μέτρου
Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση» επικροτούν τη συνέχιση της μη χρέωσης από τη ΔΕΗ της πρόσθετης πληρωμής του ενός ευρώ στους καταναλωτές, που λαμβάνουν τον έγχαρτο λογαριασμό, ως μέρος της παράτασης των ευνοϊκών μέτρων, που ανακοίνωσε πρόσφατα για τους πελάτες της έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και θεωρούν επιβεβλημένη την κατάργησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση» είχαν αποστείλει επιστολή στη ΔΕΗ στις 24/04/2020, κατόπιν της από 23 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσής της, αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών της που είχε εξαγγείλει, στην οποία επισήμαναν ως επιβεβλημένη την κατάργηση της πρόσθετης χρέωσης και τη μη συνέχισή της μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου ισχύος δηλ. της 23 Ιουνίου 2020, όπως η ανακοίνωση της ΔΕΗ ανέφερε.

Η ΔΕΗ στην απαντητική της επιστολή είχε αναφέρει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αντικατάστασης του μέτρου της χρέωσης του ενός ευρώ με άλλα ισοδύναμα μέτρα, στα πλαίσια της νέας τιμολογιακής πολιτικής της το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Θετικό βήμα

Όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις, η ενέργεια της ΔΕΗ αποτελεί θετικό βήμα για τη στήριξη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων καταναλωτών λόγω των δύσκολων συνθηκών που διανύουν. Η κατάργηση της επιβάρυνσης της χρέωσης του ενός ευρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθ’ ότι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του καταναλωτή η έγκαιρη, σαφής, αναλυτική ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών κατανάλωσης η οποία πρέπει να παρέχεται ατελώς, χωρίς δηλαδή πρόσθετη χρέωση, ως βασική συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή ενέργειας, προκειμένου να μπορεί να τον ελέγξει, να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις και ασφαλώς να τηρήσει τη συμβατική του υποχρέωση αναφορικά με την έγκαιρη καταβολή του ποσού το οποίο σε αδήλη μέρα καλείται να καταβάλει.

«Η ΕΚΠΟΙΖΩ είχε εκφράσει και στο παρελθόν, μέσω της από 20/12/2018 επιστολής της προς τη ΔΕΗ, την αντίρρησή της, αναφορικά με την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της και ειδικότερα για την επιβάρυνση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης με ένα ευρώ, συν 24% ΦΠΑ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1/12/18, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ της, καθ’ότι δεν συνάδει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τιμωρούνται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά είναι και οικονομικά ασθενέστερες και εκ των πραγμάτων στερούνται της δυνατότητας πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες», σημειώνεται.

Προτροπή για οριστική κατάργηση

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα επιλογής του έγχαρτου λογαριασμού δεν θα πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές, ενώ για καταναλωτές που τεκμαίρεται ότι, διαθέτουν την υποδομή να λάβουν και να διαχειρισθούν ηλεκτρονικά τον αναλυτικό λογαριασμό τους, ο λογαριασμός μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ως σκοπός της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με γνώμονα αφενός την προστασία ιδίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, της ορθολογικότερης μετάβασης σε καθεστώς ηλεκτρονικών πληρωμών και, αφετέρου, τη μη παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και επιπροσθέτως λόγω της κρίσης Covid-19 και του αντίκτυπου της, η ΕΚΠΟΙΖΩ και η ΠΟΜΕΚ προτρέπουν τη ΔΕΗ να καταργήσει οριστικά την πρόσθετη χρέωση του ενός ευρώ στους καταναλωτές που λαμβάνουν τον έγχαρτο λογαριασμό και να παρέχεται ατελώς μετά την πάροδο λήξης της διάρκειας των νέων ευνοϊκών μέτρων.

Παράλληλα, συστήνουν στην επιχείρησης να συνεχίσει να προσφέρει έκπτωση στους λογαριασμούς e-bill για όλους τους πελάτες, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα επιλέξουν να εγγραφούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό στα πλαίσια της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέλος, ζητούν να διατηρηθούν τα δικαιώματα και η προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες ενέργειας, ως καθολικές και μείζονος κοινωνικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών, προσιτές και προσβάσιμες σε όλους.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr