Συνεργασία Engie - Hannon Armstrong σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 2,3 GW στις ΗΠΑ

Συνεργασία Engie - Hannon Armstrong σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 2,3 GW στις ΗΠΑ
Σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ από τη νέα συνεργασία μεταξύ ENGIE - Hannon Armstrong

Η ENGIE ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση 49% μετοχικού κεφαλαίου χαρτοφυλάκιου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 2,3 GW στις ΗΠΑ, στην επενδυτική εταιρεία Hannon Armstrong, που ειδικεύεται στην κλιματική αλλαγή.

Η ENGIE θα διατηρήσει ένα μερίδιο ελέγχου στο χαρτοφυλάκιο και θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, με την έναρξη λειτουργίας, αυτό το χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει 1,8 GW αιολικής ενέργειας στην ξηρά και 0,5GW ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV) έργων, θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η εταιρεία για 9 GW επιπλέον εγκατεστημένης ισχύος έως το 2021.

««Οι ΗΠΑ είναι μια βασική αγορά ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις μας που ειδικεύονται στις ΑΠΕ. Διαθέτουμε μια σταθερή πλατφόρμα ανάπτυξης και λειτουργίας για να αναπτυχθούμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Hannon Armstrong, μια εταιρεία αποκλειστικά αφιερωμένη στις επενδύσεις στο κλίμα» είπε χαρακτηριστικά ο Gwenaëlle Avice-Huet, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την επιχειρηματική γραμμή ENGIE Renewables και Διευθύνων Σύμβουλος της ENGIE North America.

Από την πλευρά της Hannon Armstrong, ο Jeffrey W. Eckel αναφέρθηκε στην «κοινή αποστολή για την ταχεία υιοθέτηση λύσεων στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η επένδυση προσθέτει σημαντική κλίμακα και ποικιλομορφία στο χαρτοφυλάκιό μας».

Όπως ορίζεται στη συμφωνία, ο Hannon Armstrong θα αναλάβει άμεσα το 49% των 663 MW των έργων αιολικής ενέργειας. Τα υπόλοιπα 1,6 GW έργων, που βρίσκονται υπό κατασκευή, θα μεταφερθούν στη συνεργασία μετά την έναρξη λειτουργίας. Σύμφωνα με την πλειοψηφία της, η ENGIE θα συνεχίσει να ενοποιεί τα έργα στους λογαριασμούς της.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr