ΙΕΑ: Κατά 20% θα μειωθούν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ το 2020 - Η μεγαλύτερη πτώση στην 20ετή ζωή των ανανεώσιμων

ΙΕΑ: Κατά 20% θα μειωθούν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ το 2020 - Η μεγαλύτερη πτώση στην 20ετή ζωή των ανανεώσιμων
H ανάκαμψη του 2021 δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν τεθεί πριν από την πανδημία

Η εγκατάσταση νέας χωρητικότητας ανανεώσιμης ενέργειας θα μειωθεί κατά 13% το 2020, σε 167 GW, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Θα είναι η πρώτη πτώση μέσα σε 20 χρόνια που ζουν οι ΑΠΕ ανάμεσά μας.
Η έκθεση του «IEA Renewable Market Update» που αναμεταδίδει το CNBC, σημειώνει ότι η προβλεπόμενη μείωση οφείλεται σε πιθανές καθυστερήσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω διακοπών της εφοδιαστικής αλυσίδας, των lockdowns καθώς και των αναδυόμενων οικονομικών προκλήσεων.
H μείωση κατά 13% από έτος σε έτος στις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται με το δίκτυο, με τη σειρά της, αντιπροσωπεύει μείωση κατά 20% σε σύγκριση με ό, τι αναμενόταν πριν παρατηρηθούν οι επιπτώσεις του COVID-19.
Ωστόσο, η παγκόσμια ικανότητα ανανεώσιμης ενέργειας θα αυξηθεί κατά 6% το 2020. Ο ΙΕΑ από την άλλη επισημαίνει ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη το 2021 δεν θα επιτρέψει την ανάκαμψη του αναμενόμενου επιπέδου πριν από την κρίση.

Από την πλευρά του, ο Fatih Birol, Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, δήλωσε ότι η θεαματική ανάπτυξη που είχαν οι ανανεώσιμες πηγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν θα είναι αρκετή για να τις προστατεύσει από τις αβεβαιότητες που αυξάνονται από το COVID-19.
«Η αντίσταση της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 είναι καλά νέα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Οι χώρες συνεχίζουν να κατασκευάζουν νέες ανεμογεννήτριες και ηλιακά εργοστάσια, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό. Ακόμη και πριν εμφανιστεί η πανδημία COVID-19, ο κόσμος έπρεπε να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να έχει την ευκαιρία να επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιματικούς της στόχους. Μέσα στις εξαιρετικές προκλήσεις της υγείας και της οικονομίας σήμερα, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να παραβλέπουν το βασικό καθήκον της επιτάχυνσης των μεταβάσεων καθαρής ενέργειας, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση σε έναν ασφαλή και βιώσιμο δρόμο».

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr