Έγκριση από τη ΡΑΕ των συντελεστών απώλειας δικτύου

Έγκριση από τη ΡΑΕ των συντελεστών απώλειας δικτύου

Οι συντελεστές προσαύξησης καθορίζονται στο 1,1343 και 1,0378 για τη χαμηλή και μέση Τάση αντίστοιχα

Τους νέους συντελεστές προσαύξησης για τις απώλειες δικτύου ενέκρινε η ΡΑΕ.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ποσότητες ενέργειας ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Διασυνδεδεμένου ΕΔΔΗΕ, ως εξής:

α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ: 1,0378
β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα ΕΔΔΗΕ: 1,1343

Μάλιστα, οι προαναφερθέντες συντελεστές εφαρμόζονται επί της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας, ενιαία μεταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (δηλαδή μεταξύ Πελατών Μέσης ή Χαμηλής Τάσης του ΕΔΔΗΕ) για όλες τις ημέρες και ώρες από την έναρξη ισχύος τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από τον έλεγχο στοιχείων που διενήργησε ο ΔΕΔΔΗΕ αναδείχθηκαν κάποιες επιμέρους ελλείψεις στα δεδομένα εκκαθάρισης (μη συμπερίληψη στις καταναλώσεις του Διασυνδεδεμένου ΕΔΔΗΕ της έγχυσης προς το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μη συμπερίληψη των εγχύσεων στο Διασυνδεδεμένο ΕΔΔΗΕ από ΑΣΠ/ΤΣΠ διασυνδεδεμένων νησιών) και τεχνικά προβλήματα κατά την άντληση δεδομένων για τις μελέτες απωλειών (εισαγωγή αυξημένων καταναλώσεων πελατών μέσης τάσης). Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι τα δύο από τα τρία αυτά θέματα έχουν επιλυθεί (εκκρεμεί η συμπερίληψη των εγχύσεων από ΑΣΠ/ΤΣΠ διασυνδεδεμένων νησιών). Άλλοι λόγοι για τους οποίους τα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων μπορεί να διαφοροποιούνται ανάγονται στο γνωστό ζήτημα ετεροχρονισμού μεταξύ εγχύσεων και καταναλώσεων, σε ελλείματα καταμετρήσεων που περιλαμβάνονται στις εκκαθαρίσεις, καθώς και στην πιθανότητα μαζικής ενσωμάτωσης σε ένα έτος αναφοράς καταναλώσεων που αφορούν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr