Υποχώρησε η παραγωγή των ΑΠΕ της Αργεντινής τον Απρίλιο λόγω του κορωνοϊού

Υποχώρησε η παραγωγή των ΑΠΕ της Αργεντινής τον Απρίλιο λόγω του κορωνοϊού
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα αυξήθηκε κατά μόλις 2 MW σε διάστημα ενός μήνα και έφτασε τα 3.024 MW στα τέλη Απριλίου

Η Αργεντινή παρήγαγε 838 GWh ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τον Απρίλιο σε σύγκριση με τα 913 GWh που καταγράφηκαν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του διαχειριστή χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας CAMMESA.
Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε κατά 51%.
Παράλληλα, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε το 9% τον Απρίλιο αφού παρέμεινε στο 8% για έξι συνεχόμενους μήνες.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα αυξήθηκε κατά μόλις 2 MW σε διάστημα ενός μήνα και έφτασε τα 3.024 MW στα τέλη Απριλίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Αργεντινής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Τέλος, στις 20 Μαρτίου τέθηκαν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε 8.470 GWh. Ήταν μειωμένη κατά 11,5% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση μεγάλων χρηστών μειώθηκε κατά 26% από έτος σε έτος. Οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 9,9% της ζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (Μάρτιος – Απρίλιος).

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr