Ο νέος μακροχρόνιος ανοδικός κύκλος της Μυτιληναίος ξεκίνησε

Ο νέος μακροχρόνιος ανοδικός κύκλος της Μυτιληναίος ξεκίνησε
Η ανοδική κίνηση εδραιώνεται στην κεφαλαιοποίηση με τα καλύτερα αποτελέσματα στο πρώτο τρίμηνο δοθέντων και των αναλογιών.
Το Αλουμίνιο πέρασε πάνω από τα 1500 δολ/τόνος στα 1520 δολ και αρχίζει να επιβεβαιώνει την βελτίωση των προοπτικών, που θα ενσωματωθούν στην κερδοφορία του ομίλου.
Παράλληλα τα οφέλη από τον ενεργειακό τομέα πολλαπλασιάζονται, ενώ  η ρευστότητα του 1,5 δισ κάπου θα χρησιμοποιηθεί.
Διακινδυνεύουμε την προβλεψη ότι ο νέος κύκλος θα οδηγήσει σε νέο υψηλό την μετοχή.
Προσοχή και στον χαλκό που έφθασε τα 5400 δολ/τόνο, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε στην συνέχεια...
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr