Το άλλο νόμισμα του κορωνοϊού στην εργασία - Που εντοπίζεται η «εξοικονόμηση»

Το άλλο νόμισμα του κορωνοϊού στην εργασία - Που εντοπίζεται η «εξοικονόμηση»
Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί άλλωστε σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας

Άρδην έχει αλλάξει το τοπία σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας λόγω του κορονοϊού COVID-19. Οικονομία και διαπροσωπικές σχέσεις στο πλαίσιο των κοινωνικών μας εκδηλώσεων μπαίνουν σε νέο πρίσμα, με την άρση των lockdowns να ξημερώνει νέα δεδομένα.
Όσον αφορά την στήλη του «Εξοικονομώ», σήμερα μια μικρή παρένθεση στη θεματολογία, ακολουθώντας την επικαιρότητα και θίγοντας το ζήτημα της τηλεργασίας  και την εξοικονόμηση που αυτή φέρνει στη ζωή μας.
Πρώτα από όλα, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επίσης, έχει και οικονομικά οφέλη, κυρίως μέσω της μείωσης των μετακινήσεων. Σε όρους αντιμετώπισης του κορονοϊού, είναι μόνο κέρδος για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Τα γενικά οφέλη

Eκτός από την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό, αποτελεί μια σύγχρονη και ανερχόμενη μορφή οργάνωσης της εργασίας: μειώνει το λειτουργικό κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τη δυνατότητα προσέλκυσης ειδικευμένου προσωπικού και ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης για πληθυσμιακές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (πχ. ΑμΕΑ, νέες μητέρες, κλπ). 

Είναι άραγε εφικτό κάτι τέτοιο στην χώρα μας;

Δεν είναι εύκολη η μετάβαση από το ένα μοντέλο εργασίας στο άλλο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Προϋποθέτει, όμως, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων και τη μετάβαση «από περιβάλλον ελέγχου σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης».
Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί άλλωστε σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας που στη χώρα μας σημείωσε πτώση κατά 12% στα χρόνια της κρίσης. Tην ίδια στιγμή μελέτες του ΣΕΒ έχουν καταγράψει πως, όπως και διεθνώς, η υψηλότερη διείσδυση της τηλεργασίας εμφανίζεται σε κλάδους και επιχειρήσεις έντασης γνώσης, όπως οι κλάδοι των τεχνολογιών πληροφορικής, υγείας και logistics. Η ανάπτυξη και επέκταση τους είναι βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας.

Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους με ζητούμενο την αποδοτικότητα

Η τηλεργασία μπορεί να επιφέρει σημαντικά, αμοιβαία, οφέλη στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους. Για τις επιχειρήσεις, τα κυριότερα οφέλη είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέχρι και 50%, η προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, η μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και η μείωση εκτάκτων απουσιών.
Για τους εργαζόμενους, η τηλεργασία βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιφέρει οικονομικά οφέλη, κυρίως μέσω της μείωσης των μετακινήσεων.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις σειρά ερευνών δείχνει ότι οι τηλεργαζόμενοι έχουν αυξημένη παραγωγικότητα, αφενός λόγω της διεύρυνσης του ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου, αφετέρου λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης που επιτυγχάνουν την ώρα που εργάζονται.
Επίσης η τηλεργασία, ειδικά όταν εφαρμοστεί ευρέως, συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και επιτρέπει την αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (π.χ. κατάργηση ατομικών θέσεων και εφαρμογή hot-desking). Επιπλέον, διευκολύνει την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού γιατί επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απασχολούν άτομα από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αλλά και γιατί αυξάνει την εργοδοτική τους ελκυστικότητα σε μια σημαντική μερίδα των εργαζομένων, κυρίως νεότερης ηλικίας, που επιδιώκουν την ευελιξία ως προς το χώρο και χρόνο εργασίας. Τέλος η τηλεργασία συμβάλει στη μείωση εκτάκτων απουσιών, εξαιτίας ασθενειών ή άλλων εξωγενών παραγόντων.

Για τους εργαζόμενους η τηλεργασία συνεπάγεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα καθαρό οικονομικό όφελος καθώς μειώνονται τα καθημερινά έξοδα για μετακινήσεις, διατροφή, φύλαξη/φροντίδα  παιδιών κλπ. Επίσης η μεγαλύτερη ευελιξία που υπάρχει όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας συμβάλει στην εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αυξάνει την ικανοποίηση που αποκομίζει ο εργαζόμενος από την εργασία του.

Αντί επιλόγου

Για να είμαστε όμως ρεαλιστές, όλα αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά και λίγο άκαιρα, καθώς οι επιπτώσεις του κορωνοιού σε επαγγελματικό επίπεδο είναι δυσοίωνες. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να βρούμε λύσεις. Ίσως, η νέα μορφή εργασίας που επέβαλε η νόσος αποτελέσει οδηγό για το αύριο της κανονικότητας και τεθούν διαφορετικές βάσεις στα κεφάλαια εργασία και αποδοτικότητα.

Σπύρος Κόγκας
www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr