Νέες μελέτες: Εφικτή η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 στην Ευρώπη με την χρήση ΑΠΕ

Νέες μελέτες: Εφικτή η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 στην Ευρώπη με την χρήση ΑΠΕ
Πλήρως αναγκαία η η χάραξη σωστών και ενθαρρυντικών πολιτικών

Ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 100% επιτρέπει στην ΕΕ να πετύχει την κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050 με τον πιο αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, σύμφωνα με νέα έκθεση της SolarPower Europe και του Πανεπιστημίου LUT, που αναμεταδίδει το PV-Europe.
Η μελέτη είναι η πρώτη του είδους της που διαμορφώνει ένα πλήρως «ανανεώσιμο» μονοπάτι για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, παρουσιάζοντας τρία μονοπάτια μετάβασης, με διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας.
Ένα βασικό εύρημα της έκθεσης είναι ότι η χαμηλή φιλοδοξία στην Ευρώπη είναι ένα βάρος για την κοινωνία, τόσο από την σκοπιά  της κλιματικής αλλαγής όσο και από οικονομική άποψη. Τα 100% ανανεώσιμα σενάρια έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα ενέργειας και δείχνουν ότι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 είναι πιο οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με ένα χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας.

Ο Claude Turmes, υπουργός Ενέργειας του Λουξεμβούργου, δήλωσε: "Μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, έξι κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα σενάριο για την χρήση ΑΠΕ.  Η πρωτοποριακή μελέτη της SolarPower Europe και του Πανεπιστημίου LUT έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, υπογραμμίζοντας τα οφέλη μιας διαδρομής 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην Ευρώπη, ακόμη και πριν από το 2050. Ως πολιτικοί ηγέτες, πρέπει να αποδείξουμε στις νεότερες γενιές ότι τα πιο φιλόδοξα σενάρια εξετάζονται σοβαρά για να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

Ο κεντρικός ρόλος της ηλεκτροδότησης

Ο Aristotelis Chantavas, Πρόεδρος της SolarPower Europe, δήλωσε: « Ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 100% επιτρέπει στην ΕΕ να γίνει ουδέτερη από το κλίμα πριν από το 2050, τηρώντας τον φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού 1,5 ° C, και χωρίς να καταφεύγει στον άνθρακα. Υπογραμμίζει επίσης τον κεντρικό ρόλο της ηλεκτροδότησης για την επίτευξη 100% ενεργειακού συστήματος με βάση τις ανανεώσιμες πηγές, το οποίο θα δημιουργήσει σημαντικά κέρδη απόδοσης του συστήματος.

Πυλώνες η ηλιακή και αιολική ενέργεια

O Aurélie Beauvais, Διευθυντής Πολιτικής της SolarPower Europe, δήλωσε: «Για να επιτευχθεί ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε 100% ανανεώσιμες πηγές έως το 2050, όπου η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αποτελούν τους κύριους πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία της σωστής πολιτικής και στη χρηματοδότηση πλαισίων.
Ως πρώτο βήμα, η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσει το στόχο της ουδετερότητας του κλίματος στη νομοθεσία και να επανεξετάσει τον στόχο της ΕΕ 2030 GHG για να συμμορφωθεί με τη συμφωνία του Παρισιού των 1,5 ° C. Μέχρι το 2030, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση με ανανεώσιμες πηγές, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών και βιώσιμων λύσεων υδρογόνου όπου η ηλιακή και αιολική ενέργεια χαμηλού κόστους θα λειτουργήσουν ως πρωταρχικοί φορείς ενέργειας.
«Ζητούμε επίσης τη δημιουργία ενός Φορέα Καθαρής Ενέργειας, για την κατάργηση των κανονιστικών και διοικητικών πλαισίων που παραμένουν το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη ηλιακών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη» κατέληξε.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr