ΔΑΠΕΕΠ: Λογιστικό έλλειμμα 40,09 εκατ. ευρώ του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2020

ΔΑΠΕΕΠ: Λογιστικό έλλειμμα 40,09 εκατ. ευρώ του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2020
Στο νέο δελτίο για τον Ιανουάριο, ο Διαχειριστής εκτιμά τη μέση ΟΤΣ στα 50€/MWh καθώς και τις τιμές δικαιωμάτων ρύπων στα 20€/tn για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας
Σωρευτικό λογιστικό έλλειμμα 40,09 εκατ. ευρώ προβλέπει ο ΔΑΠΕΕΠ για τον ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2020, σύμφωνα με το νέο δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου 2020, που εξέδωσε πριν από λίγο. Έτσι, με τον συνυπολογισμό του αποθεματικού ασφαλείας των 70 εκατ. ευρώ, το «άνοιγμα» του λογαριασμού εκτιμάται στα 110,09 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020.

Όπως είχε γίνει γνωστό, στο δελτίο Ιανουαρίου 2020 ο Διαχειριστής θα αναθεωρούσε τις τιμές βασικών παραμέτρων των εσόδων του λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την κρίση του κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέση ΟΤΣ για το τρέχον έτος έχει επικαιροποιηθεί στα 50€/MWh.

Επίσης, επικαιροποιημένη είναι και η τιμή των δικαιωμάτων ρύπων, με δεδομένη τη μείωση της ζήτησης δικαιωμάτων, λόγω της περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων. Έτσι, η εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το 2020 γίνεται στα 20€/tn.

aaa
Όσον αφορά ειδικά τον Ιανουάριο 2020, προκύπτει ένα τρέχον έλλειμμα 2,34 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, για τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2020, αξίζει να σημειωθεί ότι στην εισροή του ΕΤΜΕΑΡ συμπεριλαμβάνεται το πρόσθετο έσοδο ΕΤΜΕΑΡ που θα προκύψει μετά τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος για την υπαγωγή δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020. Το ύψος αυτού του πρόσθετου εσόδου έχει εκτιμηθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ σε 80 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Υπενθυμίζεται ότι στο δελτίο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019, ο ΔΑΠΕΕΠ προέβλεπε για τον Δεκέμβριο του 2020 πλεόνασμα 13,41 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως βασιζόταν σε παραδοχές που έχρηζαν επικαιροποίησης λόγω της πανδημίας. Σε εκείνο το δελτίο, ο Διαχειριστής λάμβανε υπόψη του για το 2020 την ΟΤΣ στα 60 ευρώ ανά MWh και τα δικαιώματα ρύπων στα 24 ευρώ ανά τόνο.


Κ.Δ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr