«Όχι» της ΕΛΕΤΑΕΝ σε συμψηφισμούς των ΔΑΠΕΕΠ-ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών

«Όχι» της ΕΛΕΤΑΕΝ σε συμψηφισμούς των ΔΑΠΕΕΠ-ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών
Σύμφωνα με την Ένωση, στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να επέλθουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ
Τον αποκλεισμό του ΔΑΠΕΕΠ και του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμών μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών, εισηγείται η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Τοποθετούμενη στη σχετική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι η θέσπιση της συγκεκριμένης δυνατότητας για τους δύο παραπάνω φορείς μπορεί να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ. «Σημειώνουμε, ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον ΕΛΑΠΕ, αφού αυτός πιέζεται από τησημαντικά μειωμένη εισροή εσόδων εξαιτίας της μείωσης της ΟΤΣ και της τιμής των δικαιωμάτων CO2», επισημαίνει στην επιστολή της.

Σύμφωνα με την Ένωση, η δυνατότητα συμψηφισμών ανάμεσα σε όλους τους λογιστικούς λογαριασμούς που τηρούν οι ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταστρατηγήσει την αυτονόητη αρχή για υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων από τους προμηθευτές, η κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετεί ανεξάρτητο και σημαντικό σκοπό.

Όπως προσθέτει, η αρχή αυτή δεν καταλείπει χώρο στους Διαχειριστές να τις συμψηφίζουν με πιστώσεις διαφορετικής προέλευσης. Η ασαφής διατύπωση της «μη ύπαρξης παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών», ως μοναδικό κριτήριο ελέγχου της δυνατότητας συμψηφισμού μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών, δεν είναι επαρκής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

«Ως παραδείγματα των δυσμενών επιπτώσεων που θα προκύψουν για την αγορά από την ενδεχόμενη ως άνω πρακτική, καταγράφουμε δύο ενδεικτικές περιπτώσεις συμψηφισμών: 1.Αν επιτραπεί στο ΔΑΠΕΕΠ να συμψηφίσει τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ για καταβολή πόρων στον ΕΛΑΠΕ με τις απαιτήσεις αυτής για την αποζημίωση της παραγωγής του προγράμματος των «Φ/Β Στεγών» των πελατών της, τότε θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο οι πληρωμές των παραγωγών Α.Π.Ε. από τον ΕΛΑΠΕ, λόγω του ταμειακού ελλείματος που θα αυξηθεί.

2.Αν επιτραπεί στο Διαχειριστή ΜΔΝ ο συμψηφισμός των οφειλών της ΔΕΗ Προμήθειας (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) με τις απαιτήσεις που έχει η δεσπόζουσα επιχείρηση στην παραγωγή, τότε θα περιοριστεί σημαντικά το έσοδο από την αγορά των νησιών που τροφοδοτεί τον ΕΛΑΠΕ», αναφέρει.Κ.Δ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr