Στις 3 Απριλίου το νέο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ

Στις 3 Απριλίου το νέο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ
Θα περιέχει ανανεωμένες προβλέψεις όσον αφορά στην εκτίμηση μεγεθών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ρύπων
Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει πως την Παρασκευή 03.04.2020 θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό του το Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με στοιχεία εκκαθάρισης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου_2020.
Επισημαίνεται πως θα περιέχει ανανεωμένες προβλέψεις όσον αφορά στην εκτίμηση μεγεθών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ρύπων.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr