Σε ΦΕΚ οι νέες τιμές αναφοράς ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών – Και οι μικρές ανεμογεννήτριες εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών

Σε ΦΕΚ οι νέες τιμές αναφοράς ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών – Και οι μικρές ανεμογεννήτριες εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
Στα φωτοβολταϊκά εκτός των διαγωνισμών, ορίζονται σταθερές ταρίφες, ανεξάρτητες από τις τιμές πρόκρισης έργων στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΡΑΕ
Μειωμένες κατά περίπου 10% είναι οι νέες τιμές αναφοράς για τις περισσότερες κατηγορίες έργων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών, οι οποίες επικαιροποιούνται με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ενδεικτικά σύμφωνα με την απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον υφυπουργό Γ.Θωμά, για τα αιολικά εκτός διαγωνισμών φυσικών και νομικών προσώπων (από 60 KW έως 3 MW) η τιμή αναφοράς διαμορφώνεται στα 72 €/MWh το 2022, από 79 €/MWh που θα ισχύσει την επόμενη χρονιά. Επίσης, για χερσαία αιολικά ενεργειακών κοινοτήτων (έως 6 MW), ελαττώνεται στα 75 €/MWh τη μεθεπόμενη χρονιά, από τα 82 €/MWh που θα τεθούν εν ισχύι από 1.01.2021.

Σε ορισμένες πάντως κατηγορίες έργων, η αναπροσαρμογή κινείται σε μικρότερο ύψος. Χαρακτηριστικά, για μονάδες βιοαερίου με ισχύ >1MW και ≤3MW, η Τ.Α. αναπροσαρμόζεται στα 209 €/MWh, έναντι της ισχύουσας τιμής των 225 €/MWh.

Με την απόφαση, καθορίζονται επίσης σταθερές τιμές αναφοράς για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά, απεμπλέκοντάς τις από τις τιμές πρόκρισης έργων της ίδιας τεχνολογίας κατά τους πρόσφατους διαγωνισμούς, όπως αναφερόταν σε χθεσινό άρθρο του WorldEnenergyNews. Έτσι, για τα έργα ιδιωτών καθορίζεται στα 63 €/MWh, ενώ για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά (έως 500 kW) και τα πάρκα ενεργειακών κοινοτήτων (έως 1 ΜW), η τιμή καθορίζεται στα 65 €/MWh.

Χρόνοι έναρξης ισχύος

Όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των νέων Τ.Α., στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών θα ισχύσουν για έργα που θα τεθούν σε λειτουργία από τις αρχές της επόμενης χρονιάς, δηλαδή από 01.01.2021. Όπως είχε γράψει το WorldEnenergyNews, θα παραμείνουν σε ισχύ για όλο το 2021. 

Στην περίπτωση των χερσαίων αιολικών, και με δεδομένο ότι για την επόμενη χρονιά θα ισχύσουν οι τιμές που προέβλεπε η απόφαση του ΥΠΕΝ του Μαρτίου 2019, οι νέες αποζημιώσεις θα ισχύσουν για έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01.01.2022. Από την ίδια ημερομηνία θα τεθούν εν ισχύι οι νέες Τ.Α. και για σχεδόν όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΠΕ, με τη διαφορά ότι γι' αυτές θα ισχύουν έως τότε οι τιμές που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα στον νόμο 4414/2016 (άρθρο 4).

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο των ισχυουσών τιμών, δηλαδή έως την 01.01.2023, δίνεται σε κατηγορίες έργων που απαιτούν μεγάλο χρόνο κατασκευής. Η απόφαση παραπέμπει στους σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπου περιλαμβάνονται οι ηλιοθερμικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος Ρ>= 10 MW, μεγάλα υδροηλεκτρικά, έργα ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης, καθώς και συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 150 MW. 

Τ.Α. για μικρές ανεμογεννήτριες

Την ίδια στιγμή, καθορίζεται τιμή αναφοράς για τις μικρές ανεμογεννήτριες (ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 60 kW), κάτι που σημαίνει ότι παρακάμπτεται η διαγωνιστική διαδικασία για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΑΠΕ. Η τιμή ξεκινά από 157 €/MWh και θα απομειώνεται αυτόματα με βάση τη σωρευτική συμβασιοποιημένη ισχύ των έργων. Έτσι, όταν η συνολική ισχύς των έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης υπερβεί τα 4MW, τότε αυτόματα απομειώνεται η Τ.Α. κατά 3 €/MWh για τα έργα της κατηγορίας αυτής, που τίθενται σε λειτουργία μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπέρβασης του ορίου αυτού.

Επίσης, εισάγεται νέα κατηγορία μικρών φωτοβολταϊκών με εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW (φωτοβολταϊκά στη στέγη), που είναι συνδεδεμένα με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες. Για αυτά, η τιμή αναφοράς ορίζεται σε 87 €/MWh.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ.

Κ.Δ.
www.worldenergynews.gr
 worldenergynews.gr