ΥΠΕΝ: Απεμπλέκονται από τους διαγωνισμούς οι τιμές αναφοράς των φωτοβολταϊκών εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών

ΥΠΕΝ: Απεμπλέκονται από τους διαγωνισμούς οι τιμές αναφοράς των φωτοβολταϊκών εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
Σύμφωνα με απάντηση στη Βουλή του υφυπουργού Ενέργειας, Γ.Θωμά, οι νέες ταρίφες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τιμών αναφορά των φωτοβολταϊκών ιδιωτών, αγροτών και ενεργειακών κοινοτήτων, που μπορούν να «κλειδώνουν» τιμές αναφοράς εκτός διαγωνισμών, δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, το ΥΠΕΝ σχεδιάζει να καθορίσει σταθερές ταρίφες για τα συγκεκριμένα πάρκα, απεμπλέκοντάς τις από τις μεσοσταθμικές τιμές των τριών πρόσφατων διαγωνισμών για νέα φωτοβολταϊκά έργα, όπως συμβαίνει τώρα.

Την εν λόγω αλλαγή προανήγγειλε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, σε απάντησή του σε αναφορά του βουλευτή της Ν.Δ., Γιώργου Καρασμάνη. Σύμφωνα με τον κ. Θωμά, με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση, που θα επανακαθορίζει τις αποζημιώσεις των «μικρών» φωτοβολταϊκών, το νέο καθεστώς θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα 24ωρων η υπογραφή της απόφασης, την οποία εξάλλου τοποθετούσε εντός Μαρτίου ο υφυπουργός στην απάντησή του. Επίσης, οι σταθερές αποζημιώσεις που θα καθοριστούν θα παραμείνουν εν ισχύι για όλο το 2021.

Επαναπροσδιορισμός των δύο κατηγοριών

Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά εμπίπτουν στις κατηγορίες 29 και 30 του πίνακα 1 του ν.4414/2016, με την πρώτη να αφορά τους σταθμούς ιδιωτών, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 500 kW. Στην κατηγορία 30, υπάγονται τα φωτοβολταϊκά των ενεργειακών κοινοτήτων (οι οποίες μπορούν να «κλειδώνουν» τιμές αναφοράς εκτός διαγωνισμών για έργα έως 1 MW), καθώς και τα φωτοβολταϊκά αγροτών με ισχύ μικρότερη από 500 kW.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Ενέργειας σημειώνει επίσης ότι με την υπουργική απόφαση θα επαναπροσδιορισθούν οι δύο αυτές κατηγορίες. Μία αναφορά που «δείχνει» αλλαγές στη μέγιστη ισχύ των έργων που μπορούν να λάβουν τιμή αναφοράς εκτός διαγωνισμών, τουλάχιστον για μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων.

Επικαιροποίηση των τιμών αναφοράς των έργων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, η τιμή αναφοράς για την κατηγορία 29 προκύπτει από τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκά, προσαυξημένη κατά 10%. Στη μεσοσταθμική Τ.Α. των τριών προηγούμενων πριν τον τελευταίο διαγωνισμό βασίζεται ο προσδιορισμός της τιμής αναφοράς και για την κατηγορία 30, με τη διαφορά ότι το εν λόγω νούμερο προαυξάνεται κατά 10%.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι και για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών οι τιμές θα είναι πλέον σταθερές, ανεξάρτητες από τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών, όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ με τιμές αναφοράς εκτός διαγωνισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, το ΥΠΕΝ πρόκειται να επικαιροποιήσει άμεσα τις Τ.Α. για όλες τις κατηγορίες μονάδων του πίνακα 1. Επομένως, είναι πολύ πιθανό η επικαιροποίηση να γίνει με την ίδια υπουργική απόφαση με την αναμόρφωση των αποζημιώσεων των νέων «μικρών» φωτοβολταϊκών.


Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr