Κουφώματα αλουμινίου και «κλείσαμε»

Κουφώματα αλουμινίου και «κλείσαμε»
Ο παράγοντας που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου είναι και το είδος των κουφωμάτων
Η εξοικονόμηση ενέργειας στην περίοδο που ζούμε κρίνεται επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στον επικίνδυνο αντίκτυπο της κλιματολογικής αλλαγής.
Με αφορμή τις παρεμβάσεις που προτείνονται στον Οδηγό του νέου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα αναφερθούμε στην αντικατάσταση των κουφωμάτων, υπογραμμίζοντας τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης επιλογής.


Περί κουφωμάτων.. ο λόγος
Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ανοίγματα των κτιρίων συντελούν στις μεγαλύτερες θερμικές απώλειες, με αποτέλεσμα η παρουσία των κουφωμάτων αλουμινίου να προσφέρει σημαντικές λύσεις.
Μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς, ο παράγοντας που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου είναι και το είδος των κουφωμάτων που πρόκειται να επιλεγεί προκειμένου να καλυφθούν τα ανοίγματά του.
Αυτά που ξεχωρίζουν είναι τα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, ανοιγόμενα ή συρόμενα, τα οποία θα συνδυάζονται με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας.

Τι λέει το «Εξοικονομώ»
Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.
Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).


Πλεονεκτήματα κουφωμάτων αλουμινίου

1.Τα κουφώματα αλουμινίου προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά
2.Έχουν μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
3.Έχουν την δυνατότητα ευελιξίας στον σχεδιασμό τους και στην απόχρωση τους
4.Τα κουφώματα αλουμινίου σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν είναι τοξικά
5.Σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων για θέρμανση και ψύξη, με την εξοικονόμηση ενέργειας να φτάνει το ποσοστό της τάξεως του 30% - 40%.
6.Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μειωμένης απαίτησης για χρήση ενέργειας με συνέπεια την αποφυγή έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που συντελούν στο να επιτείνεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
7.Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, άρα και αύξηση της εμπορικής τους αξίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τα οποία θέτει ο ΚΕΝΑΚ.

Τι είναι το ΚΕΝΑΚ

Κρίνεται απαραίτητο να διευκρινίσουμε τον όρο ΚΕΝΑΚ καθώς χρησιμοποιείται στο τρέχουν πρόγραμμα του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον».
Ειδικότερα, πρόκειται για τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων.
Σε πρακτικό επίπεδο, τα νεοαναγειρόμενα κτίρια, όπως και τα ήδη υπάρχοντα, θα υποβάλλονται σε έλεγχο από εξειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βαθμός ενεργειακής τους απόδοσης.
Βάσει του τελευταίου θα εντάσσονται σε επιμέρους ενεργειακές κατηγορίες και θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο δελτίο ενεργειακής ταυτότητας, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας και θα καθίσταται απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που θα καταρτίζονται για το ακίνητο.

Κλείνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι τα κουφώματα είναι μία σημαντική αιτία κατανάλωσης ενέργειας γι’ αυτό και η σωστή επιλογή τους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Η σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση των κουφωμάτων από έναν έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό, είναι από τα πιο βασικά σημεία της συγκεκριμένης ενεργειακής παρέμβασης σε περίπτωση που μπείτε στην όλη διαδικασία.
Φροντίστε να επιλέξετε τα σωστά κουφώματα για να μην έχετε απώλειες θερμότητας αλλά και χρημάτων.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr