Πρωταγωνιστής οι ΑΠΕ τον Ιανουάριο στο ενεργειακό μίγμα - «Βουτιά» 31% στο μερίδιο του λιγνίτη

Πρωταγωνιστής οι ΑΠΕ τον Ιανουάριο στο ενεργειακό μίγμα - «Βουτιά» 31% στο μερίδιο του λιγνίτη
Η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών αυξήθηκε κατά 21% τον προηγούμενο μήνα
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο αφού η παραγωγή τους αυξήθηκε κατά 21%, την ώρα που η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 31%, η υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 30%, ενώ μείωση κατέγραψε και η παραγωγή από φυσικό αέριο κατά 23%.

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές ρεύματος συνεχίζουν να αυξάνονται παρά το γεγονός ότι η ζήτηση μειώνεται, ενώ οι εξαγωγές καταρρέουν καταγράφοντας μείωση κατά 81% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.

Όπως προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία του δελτίου ΗΕΠ, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος τον Ιανουάριο υποχώρησε στα  58,38 €/ΜWh,  κατά 1,30 €/ΜWh  κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα και κατά  16,90 €/ΜWh κάτω από τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2019. Η συνολική αξία ΗΕΠ  ανήλθε τον Ιανουάριο  σε 293,4 εκ ευρώ,  ενώ ο μέσος όρος της ημερήσιας αξίας διαμορφώθηκε σε 9,5 εκ ευρώ.

Αύξηση 7% των εισαγωγών

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η παραγωγή από μονάδες Φυσικού Αερίου παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 23%. Οι Εισαγωγές σημείωσαν αύξηση 7%, ενώ οι Εξαγωγές μειώθηκαν κατά 81%. Η Λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 31% και η Υδροηλεκτρική κατά 30%, ενώ η παραγωγή των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 21% .

Η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 5%  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ η  καθαρή ζήτηση  αποτέλεσε το 97,37% του συνολικού μηνιαίου φορτίου, οι εξαγωγές το 2,50% και η άντληση το 0,13%.

Το φορτίο αιχμής,  των 8.553 MW καταγράφηκε  στις 07/01/2020 και ώρα 20:00 ενώ το χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης ήταν 4.287 MW και σημειώθηκε στις  13/01/2020 στις  5:00 το πρωί .

Στο 24,54% το μερίδιο του ΔΑΠΕΕΠ

Η παραγωγή μονάδων Φυσικού Αερίου κάλυψε το 34,49% του φορτίου, η έγχυση ενέργειας από Εισαγωγές το 20,59%, η παραγωγή των ΑΠΕ το 21,10%, των λιγνιτικών μονάδων το 20,25% και η υδροηλεκτρικών  το 3,56%.  Σε ό,τι αφορά την  εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανά τύπο καυσίμου τον  Ιανουάριο, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής : για το Φυσικό Αέριο 43,43%, τις ΑΠΕ 26,57%, τον Λιγνίτη 25,51% και  τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο  4,49%.

Το μερίδιο  της ΔΕΗ στην παραγωγή έπεσε στο  39,96%, του ΔΑΠΕΕΠ ανήλθε στο 24,54% και της  MYTILINEOS που παραμένει ο πρώτος ιδιώτης παραγωγός ρεύματος διαμορφώθηκε στο 8,77%.

Στο επίπεδο της προμήθειας, το μερίδιο της ΔΕΗ έμεινε περίπου στάσιμο στο  71,48% (Υψηλή Τάση : 9,91%, Μέση Τάση: 11,50%, Χαμηλή Τάση: 50,07%). Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας είναι της MYTILINEOS με 5,61% (ΥΤ: 0,02%, ΜΤ: 2,61%, ΧΤ: 2,98%) και ακολουθεί στη τρίτη θέση η Ήρων με 5,18% (ΥΤ: 0,00%, ΜΤ: 1,98%, ΧΤ: 3,20%). Τα αντίστοιχα ποσοστά του προηγούμενου μήνα ήταν ΔΕΗ: 71,75%, MYTILINEOS: 5,51% και Ήρων: 5,25%.

Οι εγχύσεις από Εισαγωγές για τον Ιανουάριο ανήλθαν στις 1.009 GWh ενώ οι εξαγωγές περιορίστηκαν στις  123 GWh. Στη διασύνδεση με την Ιταλία πραγματοποιήθηκαν αντιοικονομικές ροές για 329 ώρες (44% των ωρών του μήνα) ενώ στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία για 395 ώρες (53% των ωρών του μήνα).

Ας σημειωθεί ότι ως αντιοικονομική ροή ενέργειας χαρακτηρίζεται η ροή ενέργειας από μία ζώνη προσφορών με υψηλότερη τιμή προς μία ζώνη προσφορών με χαμηλότερη τιμή ενέργειας. 
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr