Περιορισμός των εκπομπών αερίων κατά 60% μέχρι το 2050 μέσω της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μεταφορών και βιομηχανίας

Περιορισμός των εκπομπών αερίων κατά 60% μέχρι το 2050 μέσω της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μεταφορών και βιομηχανίας
Η έκθεση εκτιμά ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να χρειαστεί 75% περισσότερη παραγωγική ικανότητα έως το 2050

Η ενεργειακή απόδοση των μεταφορών, των κτιρίων και της βιομηχανίας στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% μεταξύ του 2020 και του 2050, σύμφωνα με νέα έκθεση της ερευνητικής εταιρείας BloombergNEF (BNEF).
Όπως αναμεταδίδει το PV-Europe, μια επανάσταση στη χρήση της ενέργειας από τους τρεις αυτούς τομείς είναι εφικτή τα επόμενα 30 χρόνια, με αποτέλεσμα την απότομη μείωση των εκπομπών CO2.

75% περισσότερη παραγωγική ικανότητα έως το 2050

Ο Albert Cheung επικεφαλής της ανάλυσης για το BNEF, πρόσθεσε: «Η ενεργειακή απόδοση άλλων τομέων της οικονομίας, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να υποστηρίξουν την ενίσχυση και την επέκταση του δικτύου προκειμένου να χειριστούν υψηλότερους όγκους ενέργειας και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάπτυξη μπαταριών και άλλων πηγών ευελιξίας για την εξισορρόπηση του συστήματος».
Η έκθεση εκτιμά ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να χρειαστεί 75% περισσότερη παραγωγική ικανότητα έως το 2050. Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει επίσης να είναι πιο ευέλικτο λόγω των διαφορετικών μορφών κατανάλωσης ενέργειας της θέρμανσης και των μεταφορών.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι η λύση

Ο κ. Cheung δήλωσε: «Θα είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές να υιοθετήσουν ένα σχέδιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που να επιτρέπει στους κατασκευαστές αιολικών και ηλιακών έργων, καθώς και σε εκείνους που σχεδιάζουν μονάδες αποθήκευσης μπαταριών ή υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, να προβλέπουν επίπεδα απόδοσης που δικαιολογούν την επένδυσή τους».

Απαιτούνται περισσότερα κίνητρα για ευελιξία

Ο κ. Cyrille Brisson, αντιπρόεδρος πωλήσεων, υπηρεσιών και μάρκετινγκ στο Eaton EMEA, δήλωσε: "Η μελέτη αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές στον σχεδιασμό πολιτικής και αγοράς, προκειμένου να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση και να σταματήσει η συσσώρευση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr