Εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ η χρηματοδότηση ύψους 4,9 δισ. ευρώ σε πράσινα έργα

Εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ η χρηματοδότηση ύψους 4,9 δισ. ευρώ σε πράσινα έργα
Η οικονομική υποστήριξη μοιράζεται στην καθαρή ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές και την βιομηχανική ενεργειακή απόδοση

Την χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον, ύψους 4,9 δις. δολ. ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η οικονομική υποστήριξη μοιράζεται στην καθαρή ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές και την βιομηχανική ενεργειακή απόδοση.
Οι νέες στοχευμένες πιστώσεις θα στηρίξουν τις κλιματικές ενέργειες των εταιρειών στη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Παράλληλα, θα βελτιώσουν την πρόσβαση των ενεργειακών, του τουριστικών και εκπαιδευτικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και θα βοηθήσουν τις γεωργικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία να επεκτείνουν και να ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία.
Περίπου 1 δισ. ευρώ από τη χρηματοδότηση θα επενδυθούν σε έργα καθαρής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η οποία περιλαμβάνει υποστήριξη 18 νέων έργων ηλιακής ενέργειας στην κεντρική Ισπανία, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστρία και την Ιταλία καθώς και νέα υποδομή μεταφοράς στις Κάτω Χώρες για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα.
Συνολικά, 983 εκατομμύρια ευρώ νέων επενδύσεων θα διατεθούν σε έργα βιώσιμων μεταφορών, τα οποία περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των αστικών και περιφερειακών σιδηροδρομικών συνδέσεων στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr