Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ΒΒ από ΒΒ-, με θετικό το outlook από σταθερό

Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ΒΒ από ΒΒ-, με θετικό το outlook από σταθερό

Χρ. Σταϊκούρας: Ένα σημαντικό βήμα προς την επενδυτική βαθμίδα - Πολιτική σταθερότητα, εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και σταθερή μείωση του χρέους οι βασικές αιτίες της αναβάθμισης

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από ΒΒ- που ήταν πριν με θετικές προοπτικές από σταθερές, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, ο οποίος εξέπληξε θετικά με την κίνησή του.
Όπως αναφέρει ο οίκος βασικές αιτίες για την αναβάθμιση είναι τόσο το γεγονός ότι συνεχίζεται να βελτιώνεται η εικόνα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός και η Ελλάδα επιτυγχάνει με σταθερό ρυθμό τους δημοσιονομικούς τους στόχους.
Προσθέτει ότι η αναβάθμιση του outlook σε θετικό αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες προοπτικές για πολιτική σταθερότητα αλλά και εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών μετά τις εκλογές τον Ιούλιο 2019 και την ύπαρξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ότι το χρέος θα συνεχίσει να υποχωρεί με σταθερό ρυθμό.
Στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης αναφέρεται ότι «η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε μία σημαντική πρόοδο προχωρώντας σε μείωση των φορολογικών συντελεστών και ξεκίνησε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών.
Επίσης προσπαθεί να αναγεννήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Κατά την άποψή μας αυτές οι εξελίξεις στηρίζουν τις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι οι σχέσεις της με τους πιστωτές θα παραμείνουν εποικοδομητικές.
Πάντως η εκτίμησή μας για την ανάπτυξη παραμένει αμετάβλητη στο 1,2%, αλλά καλύτερη πρόοδος στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.
Έχουμε, πλέον, περισσότερη πίστη ότι η χώρα θα διατηρηθεί σε ορθή δημοσιονομική πορεία.
Θεωρούμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να φθάσει στο 4% του ΑΕΠ για το 2019, δηλαδή υψηλότερα από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ.
Θα είναι η τέταρτη διαδοχική χρονιά που η Ελλάδα ξεπερνά τον στόχο που της έχει τεθεί από τους Ευρωπαίους πιστωτές της.
Αναμένουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υποχωρήσει στο 3,5% και 2,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα.
Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να επαναδιαπραγματευτεί τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα από το 2021 και μετά.
Μία μείωση αυτού του στόχου κατά 1% του ΑΕΠ θα ήταν σημαντικός παράγοντας στήριξης της οικονομίας.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί σταθερά από το ιστορικό υψηλό του 181,2% του ΑΕΠ το 2018 στο 161% μέχρι το 2021.
Αν και το απόθεμα του δημόσιου χρέους θα παραμείνει υψηλό για μια παρατεταμένη περίοδο, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που στηρίζουν ότι αυτό θα διατηρηθεί σε βιώσιμη πορεία.
Ο ευνοϊκός χαρακτήρας του δημόσιου χρέους της Ελλάδας σημαίνει ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι χαμηλό.
Το 94% του χρέους της γενικής κυβέρνησης έχει σταθερά επιτόκια, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, ενώ η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους (21 έτη) είναι από τις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών που εξετάζει ο οίκος Fitch.
Οι πληρωμές τόκων στα έσοδα κατά 6,2% είναι αρκετά χαμηλότερες από τους κανόνες που ισχύουν για τις χώρες που λαμβάνουν αξιολόγηση «ΒΒ» και «ΒΒΒ» (7,8 και 7,1% αντίστοιχα).
Το ονομαστικό πραγματικό επιτόκιο του χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των περισσότερων ομολόγων της ευρωζώνης.
Επιπλέον, η Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2019 και αυτό στηρίζει την ευελιξία της δημοσιονομικής χρηματοδότησής της.

Η πορεία της οικονομίας

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και το 2019, με τη ενίσχυση του ΑΕΠ να φθάνει στο 2,2% από 1,9% που ήταν το 2018 και μάλιστα εν τω μέσω ενός δύσκολου εξωτερικού περιβάλλοντος.
Ο τομέας των εξαγωγών αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός.
Οι δείκτες εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων έχουν ενισχυθεί σε ιστορικά υψηλά, ενώ υπήρξε πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων τον Σεπτέμβριο 2019.
Θεωρούμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 2,5% τόσο το 2020 όσο και το 2021.
Η ανεκμετάλλευτη επενδυτική ζήτηση, η μείωση του ποσοστού ανεργίας, η σταδιακή μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω και την εγχώρια ζήτηση.
Οι προοπτικές για μεσοπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ εξαρτώνται από την ανάκαμψη των ακαθάριστων επενδύσεων σταθερού κφαλαίου, η οποία παραμένει κατά 62% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2008 και είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ (σε σχέση με το ΑΕΠ).
Η τρέχουσα επενδυτική τάση παραμένει ασθενής.
Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2009.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη θα κυμανθεί μεταξύ 0,6% και 2%, ενώ η εκτίμηση του ΔΝΤ είναι 0,9%.
Στο μεσοπρόθεσμο υπολογισμό της δυναμικής του χρέους χρησιμοποιούμε την υπόθεση ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σταδιακά θα επιβραδυνθεί στα 1,2% μέχρι το 2027.
Η ποιότητα του ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα συνεχίζει να βελτιώνεται.

 

Τweet  Χρ. Σταϊκούρα, για την αναβάθμιση

Την εκτίμηση πως η Ελλάδα κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την επενδυτική βαθμίδα αναφέρει σε  tweet του, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, με αφορμή την αναβάθμιση της οικονομίας και της χώρας από τον Οίκο Fitch.
Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει πως «Αναβάθμιση της χώρας από την Fitch.
O οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την οικονομία κα τη χώρα.
Κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την επενδυτική βαθμίδα.
Προχωράμε με ταχύτητα και ασφάλεια!
Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση!


www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr