Στα 7,5 GW η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της Γερμανίας

Στα 7,5 GW η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της Γερμανίας

Σημαντική η επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων για ένα ευοίωνο μέλλον

Συνολικά, προστέθηκαν 1,111 MW από 160 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία του 2019 από την υπεράκτια αιολική ενέργεια.

«Η υπεράκτια αιολική ενέργεια έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία και είναι οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη και διαρκώς ανταγωνιστική» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο δελτίο Τύπου της Ένωσης αιολικής ενέργειας της χώρας.

Η βιομηχανία εδώ και πολύ καιρό ζητά μια επέκταση τουλάχιστον 20 GW έως το 2030 και μια πορεία επέκτασης πέρα από αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει γρήγορα τη νομική βάση και, στο πρώτο βήμα, να διαθέσει ελεύθερες δυνατότητες μέχρι 2 GW για να μετριάσει τις συνέπειες του χάσματος επέκτασης για την εγχώρια βιομηχανία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί η εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα και να επιτευχθούν και πάλι προηγούμενες επιτυχίες, όπως η επέκταση κατά 2 GW το 2015.

Οι εκπρόσωποι της BWE, της BWO, της Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE, της VDMA Power Systems και της WAB εξήγησαν περαιτέρω: «Κάθε περαιτέρω απώλεια χρόνου οδηγεί σε πρόσθετες απώλειες θέσεων εργασίας και θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των γερμανικών εταιρειών. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στην υπεράκτια βιομηχανία αιολικής ενέργειας την τελευταία δεκαετία είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του διεθνούς ανταγωνισμού που πρέπει να διατηρηθεί. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ισχυρή εγχώρια αγορά για να παραμείνουμε επιτυχημένοι στην συνεχώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, η αιολική δυναμικότητα  30-35 GW θα απαιτηθεί έως το 2035, και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σε πάνω από 50 GW έως το 2050.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr