Φ. Κουντούρη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα από το European Green Deal

Φ. Κουντούρη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα από το European Green Deal

Βασικά σημεία της ομιλίας της Φοίβη Κουντούρη, διευθύντριας του EIT Climate-KIC Hub στην Ελλάδα στο European Green Deal: Challenges and Opportunities

Στο συνέδριο με τίτλο, «European Green Deal: Challenges and Opportunities», θα συζητηθούν όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοτική αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο.

Συντονίστρια του πάνελ είναι η Φοίβη Κουντούρη (καθηγήτρια Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διευθύντριας του EIT Climate-KIC Hub στην Ελλάδα).

Συμμετέχουν ο Κ. Αραβώσης (γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων), ο Γ. Ιωαννίδης (Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών), Α. Παπανδρέου (καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Συμπρόεδρος στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών) και η Κατερίνα Πραματάρη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

 

 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της IPCC, έχουμε 10 χρόνια για να περιορίσουμε την καταστροφή των κλιματικών αλλαγών και να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε μέγιστο 1,5 C ι παγκόσμιες καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκαλούνται από τον άνθρωπο θα πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 45% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2030, φθάνοντας το «καθαρό μηδέν» γύρω στο 2050.

Πυρήνας και βάση του Green Deal, που καλείται να συμπεριλάβει στην στρατηγική της η Ελλάδα είναι μεταξύ άλλων η κυκλική οικονομία, ανακαίνιση κτιρίων, η βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση και η έρευνα – καινοτομία.

Λίγα λόγια για την Κυκλική Οικονομία στη ναυτιλία

Απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η ενίσχυση εύθραυστων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων, 13 ευρωπαϊκούς λιμένες, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα του Πειραιά.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε η έννοια της κυκλικής οικονομίας στην ναυτιλία, μέσω:

Της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές της κυκλικής οικονομίας

Του προσδιορισμού των ευκαιριών στην κυκλική καινοτομία

Πιλοτικών κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων

Δημιουργίας εκπαιδευτικών ενοτήτων για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των λιμένων

 

 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr