Κυρίαρχη η αιολική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της Ινδίας - Προσθήκη 14 GW την τελευταία 5ετία

Κυρίαρχη η αιολική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της Ινδίας - Προσθήκη 14 GW την τελευταία 5ετία

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η χωρητικότητα της ηλιακής ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε 10 φορές σε 33,7 GW

Σταδιακά και μεθοδευμένα προχωρεί η Ινδία ως προς τις ΑΠΕ την τελευταία 5ετία, δεδομένου ότι τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα.

Μάλιστα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχει προσθέσει στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 MW. Το νούμερο αυτό βασίστηκε σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Τα τελευταία πέντε χρόνια, η χωρητικότητα της ηλιακής ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε 10 φορές σε 33,7 GW.

Ο τομέας της αιολικής ενέργειας είδε την προσθήκη μόλις 14 GW. Ενώ η τεχνολογία αιολικής ενέργειας παρέμεινε κυρίαρχη στον τομέα των ΑΠΕ, παρατηρήθηκε επιβράδυνση της προσθήκης νέων δυνατοτήτων λόγω της μετατόπισης της κυβέρνησης προς ένα ανταγωνιστικό καθεστώς δημοπρασιών στις αρχές του 2017.

Η παραγωγική ισχύς που βασίζεται στη συνδυασμένη παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων υπερδιπλασιάστηκε από 4,4 GW σε 9,8 GW κατά την ίδια περίοδο. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας από αυτές τις τεχνολογίες, ωστόσο, επιβραδύνθηκε απότομα με την προσθήκη μόνο 1 GW από νέα δυναμικότητα από τον Μάρτιο του 2018.

Οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες (άνω των 25 μεγαβάτ) παρουσίασαν επίσης κακή αύξηση της παραγωγικής ικανότητας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, ντίζελ και φυσικό αέριο) σημείωσαν την προσθήκη 42 GW νέας χωρητικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο άνθρακας ήταν, φυσικά, η κυρίαρχη τεχνολογία. Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο του 2015, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην εγκατεστημένη ικανότητα της Ινδίας ήταν 69,5%, το οποίο μειώθηκε στο 62,6% το Δεκέμβριο του 2019. Το μερίδιο των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας αυξήθηκε από 13,2% σε 23,3% κατά την ίδια περίοδο.

www.worldenergynews.gr 


worldenergynews.gr