Από τις ΑΠΕ το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας της Βραζιλίας το 2019 - Πρωτιά των υδροηλεκτρικών

Από τις ΑΠΕ το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας της Βραζιλίας το 2019 - Πρωτιά των υδροηλεκτρικών

Τα υδροηλεκτρικά οδηγούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται στη Βραζιλία, με συνολικά 4.839 MW σε έργα που εγκαινιάστηκαν ή και ολοκληρώθηκαν πέρυσι.

Το 2019, η Βραζιλία πρόσθεσε 7.246 GW στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φτάνοντας συνολικά στα 170.071 GW, εκ των οποίων πάνω από το 75% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή).

Μάλιστα, η αύξηση αυτή υπερέβη το στόχο για το έτος 5.781 GW, που καθορίστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας (Aneel).

Τα υδροηλεκτρικά οδηγούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται στη Βραζιλία, με συνολικά 4.839 MW σε έργα που εγκαινιάστηκαν ή και ολοκληρώθηκαν πέρυσι.

Παράλληλα, ξεχώρισε η επέκταση των ανεμογεννητριών, με αύξηση 971 MW, υψηλότερη από τα 776 MW που προστέθηκαν στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά πρόσθεσαν 551 MW. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, τα 3.870 έργα ηλιακής ενέργειας που λειτουργούν είναι ήδη υπεύθυνα για το 1,46% της εγκατεστημένης ενέργειας στη χώρα και τα 629 για τα έργα αιολικής ενέργειας 9,04%.

Το κράτος που συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος πέρυσι ήταν η Pará, με την προσθήκη 3.666 GW. Στη συνέχεια, υπάρχουν Mato Grosso do Sul (817 MW), Bahia (575 MW), Paraná (407 MW), Rio Grande do Sul (353 MW), Σάο Πάολο (301 MW), Maranhão (172 MW) ).

Σήμερα, η Βραζιλία έχει 8.955 εγκαταστάσεις σε λειτουργία. Και, για τα επόμενα χρόνια, αναμένεται προσθήκη 26,8 GW, 239 έργα υπό κατασκευή και άλλα 438 έργα των οποίων η κατασκευή δεν έχει ακόμη αρχίσει.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr