Σημαντική συνεισφορά των χερσαίων αιολικών στην ενεργειακή μετάβαση – Πρωτιά της Πολωνίας

Σημαντική συνεισφορά των χερσαίων αιολικών στην ενεργειακή μετάβαση – Πρωτιά της Πολωνίας

Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας απασχολεί σήμερα 300.000 άτομα στην Ευρώπη

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο κλάδος των χερσαίων αιολικών στην Ευρώπη, με τους τελευταίους διαγωνισμούς το 2019, να επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη τάση.

Σε ρόλο οδηγού, η Πολωνία, η οποία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοπρασία αιολικής ενέργειας στην ξηρά, με συνολικό όγκο 2.2 GW. Η μέση προσφορά ήταν 45/ MWh και χαμηλότερη από τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα τέλη του έτους μάλιστα, σημειώθηκαν και άλλα ανταγωνιστικά αποτελέσματα δημοπρασιών για χερσαίες ανεμογεννήτριες σε όλη την Ευρώπη. Στη Δανία η τιμή έφτασε σε ιστορικό χαμηλό: Τα έργα είχαν μέση τιμή μόλις 2 ευρώ πάνω από την τιμή της αγοράς. Απεναντίας, η τιμή τη Γερμανία τείνει να αυξάνεται διότι το αδειοδοτικό σύστημα θεωρείται περίπλοκο και υπάρχει έλλειψη αδειοδοτημένων έργων.

Παρόλα αυτά, η βιομηχανία αιολικής ενέργειας απασχολεί σήμερα 300.000 άτομα στην Ευρώπη, αλλά η αλυσίδα εφοδιασμού των ανεμογεννητριών βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση. Οι μελλοντικοί όγκοι είναι όλο και πιο ασαφείς και ο ανταγωνισμός από μη ευρωπαϊκούς παίκτες αυξάνεται. Σε συνδυασμό με την κακή χάραξη πολιτικής, αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια 38.000 θέσεων εργασίας μόνο στη Γερμανία από το 2016.

Τι δυσκολεύει την ενεργειακή μετάβαση

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι καθοριστική για την μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία της Ευρώπης, καθώς είναι η φθηνότερη μορφή παραγωγής ενέργειας.

Ωστόσο, η έλλειψη μακροπρόθεσμου πλάνου και ευκρινών σχεδίων, επηρεάζουν βαθύτατα την ικανότητα της βιομηχανίας να πετύχει ομαλά την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο της πράσινης διαπραγμάτευσης, η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσει μια βιομηχανική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού με αιολική ενέργεια. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η φιλοδοξία για το κλίμα θα μεταφραστεί σε θέσεις εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες.

 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr