HSBC: Τι περιμένουμε το 2020 στον τομέα της κλιματικής αλλαγής

HSBC: Τι περιμένουμε το 2020 στον τομέα της κλιματικής αλλαγής

Οι παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν για να επιτευχθούν οι προγραμματισμένοι στόχοι

Αναλυτική είναι η έκθεση της HSBC για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας και καταγράφοντας τις τάσεις και τις προκλήσεις του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για μια χρονιά, στην οποία θα αυξηθούν oι προσδοκίες

Ειδικότερα, μετά από την απογοήτευση, την αταξία και την καθυστέρηση, η ατζέντα για το κλίμα διαχειρίζεται τις προκλήσεις.
Η HSBC πιστεύει ότι οι επενδυτές θα αναζητήσουν σημάδια ότι οι εταιρικές υποσχέσεις μεταφράζονται σε επιχειρηματική στρατηγική και μειώσεις των εκπομπών ρύπων.

Το μοτίβο στο οποίο θα κινηθούν τα πρότυπα της κλιματικής αλλαγής είναι τα εξής: Πολιτική, επιστήμη, επιπτώσεις, επιχειρήσεις και ευαισθητοποίηση.

Πολιτική: Παρά τη συμφωνία των Παρισίων, παρατηρούνται πλέον περισσότερες αντιφάσεις και διαφωνίες ως προς τη χάραξη μιας κοινής γραμμής.

Επιστήμη: Η πρόοδος της επιστήμης θα έπρεπε να λειτουργήσει καθοριστικά για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως σύμφωνα με την HSBC, απαιτεί κοσμογονικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να αγνοείται η ουσία.

Επιπτώσεις: Όλες οι περιοχές υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών μας, σχετικά με την αδιαφορία που επιδεικνύουμε ως προς το κλίμα. Η έκταση των καταστροφών, αποδίδεται στην ανεπάρκεια των κοινωνικών υποδομών και των μηχανισμών πρόνοιας σε πολλούς τομείς.

Επιχειρήσεις: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων τάσσονται όλο και περισσότερο υπέρ των επιλογών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δεσμεύσεων και των υλοποιήσιμων στρατηγικών.

Ευαισθητοποίηση: Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, που πηγάζει από: α) την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης, β) τη δυσάρεστη εμπειρία των κλιματικών επιπτώσεων και γ) την δυσαρέσκεια από τον αργό ρυθμό των αλλαγών σε πολιτικό και εταιρικό επίπεδο.

 

 

Οι υποσχέσεις της Ευρώπης

Η ΕΕ υποσχέθηκε να είναι ουδέτερη για το κλίμα το 2050, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι υφιστάμενοι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, ενδέχεται να μείνουν ανεκπλήρωτοι.

Η νέα Επιτροπή επιθυμεί να αυξηθεί ο στόχος σε τουλάχιστον 50-55% μέχρι το 2030. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης στις άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξήσουν το δικό τους επίπεδο φιλοδοξιών το 2020.

 

Τιμολόγηση του άνθρακα

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που διαμορφώνεται, πολλές χώρες και εταιρείες πιθανότατα θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν αντισταθμίσεις άνθρακα για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, προκαλώντας εκ νέου μόλυνση. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την περιβαλλοντική ακεραιότητα.

Ο τομέας των αερομεταφορών (αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 55% των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου) θα αποτελέσει πεδίο αντισταθμιστικών στρατηγικών για τον άνθρακα.

 

ΗΠΑ

Σημαντική παράμετρος στις διεθνείς εξελίξεις, η προγραμματισμένη αποχώρηση (4/11/2020) των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Όλα θα εξαρτηθούν βέβαια από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, όπου θα είναι υποψήφιος ο Trump διεκδικώντας μια δεύτερη θητεία.

 

Επενδυτές

Για τους επενδυτές, το 2020 θα φέρει, σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερες γνώσεις για το κλίμα και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις.

 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr