Παρούσα με τέσσερα έργα ΑΠΕ, ύψους 25 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στους διαγωνισμούς του Ιουλίου

Παρούσα με τέσσερα έργα ΑΠΕ, ύψους 25 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στους διαγωνισμούς του Ιουλίου

Παράλληλα η επιχείρηση ενέκρινε την υλοποίηση επένδυσης 180 εκατ. ευρώ που αφορά σε μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Με τρία φωτοβολταϊκά πάρκα και ένα αιολικό σταθμό θα πάρει μέρος η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στους επικείμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 2 Ιουλίου.
Την έγκριση συμμετοχής έδωσε το Δ.Σ. της ΔΕΗ, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 5 Ιουνίου, στην οποία έδωσε επίσης το «πράσινο φως» των απαιτουμένων εγγυήσεων συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δύο προορίζονται για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης.
Κάθε ένα θα έχει ισχύ 14,99 MW και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους είναι 13,96 εκατ. ευρώ.
Το τρίτο φωτοβολταϊκό θα έχει ισχύ 5,50 MW και ενδεικτικό προϋπολογισμό 5,04 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται δε να εγκατασταθεί στη θέση «Στράτος» του Δήμου Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Από την άλλη πλευρά, το αιολικό πάρκο έχει ισχύ 11,5 MW και προορίζεται για τη θέση στη θέση Μακροτάνταλος στην Άνδρο.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 6,25 εκατ. ευρώ.

Επένδυση 180 εκατ. ευρώ για φωτοβολταϊκό 200 MW

Στην ίδια συνέλευση, εγκρίθηκε επίσης η συμμετοχή και η επένδυση κατασκευής για το μεγάλο φωτοβολταϊκό ισχύος 200 MW που η θυγατρική της ΔΕΗ σχεδιάζει να κατασκευάσει επίσης στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Το εν λόγω έργο θα πάρει μέρος στον «μικτό» διαγωνισμό έργων ΑΠΕ, ο οποίος όπως έχει γράψει το World Energy News, αναμένεται να διεξαχθεί προς τα τέλη του 2018.
Το συγκεκριμένο πάρκο έχει επανενταχθεί στη διαδικασία του fast track, ενώ η επένδυση για την υλοποίησή του θα αγγίξει τα 180 εκατομμύρια ευρώ.
Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 που αποτελεί κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ενώ έχει εξασφαλισθεί η πλήρης αδειοδότησή του.
Ο χώρος κατασκευής του έχει παραχωρηθεί από τη ΔΕΗ στην περιοχή παλαιών ορυχείων της Κοζάνης.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα συμβάλει άμεσα στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Στη διάρκεια της κατασκευής του, αλλά και κατά τη λειτουργία του, θα απασχοληθεί προσωπικό από την περιοχή.

www.worldenergynews.gr