Ενδιαφέρον της ΔΕΗ για τον ΥΗΣ Manyas της Τουρκίας

Ενδιαφέρον της ΔΕΗ για τον ΥΗΣ Manyas της Τουρκίας
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε την συμμετοχή στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία μέσω της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ  στην Τουρκία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
Ενδιαφέρον για την τουρκική αγορά δείχνει η ΔΕΗ, καθώς αποφάσισε τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του Υδροηλεκτρικού σταθμού Manyas στην Τουρκία.
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία μέσω της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ  στην Τουρκία με την επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
Επίσης, την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών, με έδρα την Τουρκία, και αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η θυγατρική εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή τριμελής επιτροπής υπό την προεδρία του, όπως καθορίσει το ποσό που θα προσφερθεί αρχικώς καθώς και τα ποσά που θα προσφερθούν μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
Εξάλλου, την Τρίτη το ΔΣ της επιχείρησης ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019 της PPC Elektrik «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi».
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 και της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού (με όρους αγοράς της Τουρκίας) της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
Επίσης, την έγκριση των γενικών κατευθύνσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi για το έτος 2018 και το έτος 2019.

www.worldenergynews.gr

panagiotis