Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της EBRD για την Ελλάδα οι ανανεώσιμες

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της EBRD για την Ελλάδα οι ανανεώσιμες
Θα εστιάζει επίσης, σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και σε πρωτοβουλίες αστικής αναγέννησης, οι οποίες προωθούν τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα στο κλίμα

Τη νέα στρατηγική για την Ελλάδα ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο των προσπαθειών στήριξης της ανάκαμψης της οικονομίας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2025, οι λειτουργικές και στρατηγικές προτεραιότητες της EBRD στην Ελλάδα θα εδράζονται στους εξής τρεις πυλώνες:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα μέσω της διευκόλυνσης της επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα
  • Υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας και των υποδομών
  • Περαιτέρω ενίσχυση της αντοχής του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στόχος της EBRD είναι η υποστήριξη ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες έχουν ισχυρή εξαγωγική δυναμική και υγιή επιχειρηματικά μοντέλα μέσω άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, την ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας αξίας και την προώθηση στρατηγικής ενοποίησης.

Θα εστιάζει επίσης, σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και σε πρωτοβουλίες αστικής αναγέννησης, οι οποίες προωθούν τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα στο κλίμα.

Μάλιστα, η συμμετοχή της EBRD σε πολιτικές διαβουλεύσεις αναμένεται να συμπληρώσει τις επενδύσεις, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων, μέσω ιδιωτικοποιήσεων και έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Ειδική μνεία γίνεται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την Τράπεζα να διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

«Η ΕBRD είναι σε θέση να στηρίξει την ελληνική οικονομία και να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού. Θα διοχετεύσουμε τις επενδύσεις μας σε τομείς όπου απαιτείται περισσότερο η υποστήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και την περαιτέρω ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών» επεσήμανε η Andreea Moraru, επικεφαλής της ΕBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕBRD άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2015 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 65 έργα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr