Ξεπερνούν την εγχώρια παραγωγή οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ σε ξύλινους στύλους

Ξεπερνούν την εγχώρια παραγωγή οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ σε ξύλινους στύλους
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζει να προμηθευτεί περισσότερους από 300.000-400.000 εμποτισμένους ξύλινους στύλους τα επόμενα 4-5 χρόνια
Περισσότερους από 300.000-400.000 εμποτισμένους ξύλινους στύλους σχεδιάζει να προμηθευτεί ο ΔΕΔΔΗΕ τα επόμενα 4-5 χρόνια για την κάλυψη των αναγκών του και με δεδομένο ότι η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί έχει αποφασίσει να απευθυνθεί και σε προμηθευτές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει σε πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση και διενέργεια RFI (Request for Information) που αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ενδεχόμενης διαδικασίας προμήθειας τουλάχιστον 300.000 – 400.000 εμποτισμένων ξύλινων στύλων την επόμενη πενταετία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ξύλινοι στύλοι καλύπτουν περίπου το 90% του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και θεωρούνται κρίσιμο υλικό για τον Διαχειριστή. Λόγω των αυξημένων αναγκών ξύλινων στύλων για τα επόμενα χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στην διεύρυνση της προμηθευτικής του βάσης προσελκύοντας και ξένους προμηθευτές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΔΕΔΔΗΕ απαντώντας πρόσφατα σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την προμήθεια ξύλινων στύλων είχε δηλώσει ότι η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών του και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η συμπληρωματική εισαγωγή τους.

Μικρότερες ποσότητες από τις ζητούμενες

Στην ίδια απάντηση στη Βουλή ο ΔΕΔΔΗΕ σημείωνε ότι διαχρονικά κάλυπτε τις ανάγκες του απορροφώντας το σύνολο της εγχώριας παραγωγής ξύλινων στύλων, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτή δεν επαρκεί καθώς οι ανάγκες αυξήθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα των δρομολογημένων επενδύσεων.

Ειδικότερα, στον τελευταίο διαγωνισμό για την προμήθεια 130.000 στύλων συμμετείχαν μόνο Έλληνες προμηθευτές προσφέροντας στύλους τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά, αλλά σε ποσότητες σημαντικά μικρότερες από τις ζητούμενες. Τελικά συμβολαιοποιήθηκε ποσότητα 52.000 στύλων συνολικά με έξι ελληνικές εταιρείες οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν παραδώσει 20.000 στύλους ενώ πρόσφατα αιτήθηκαν και τρίμηνη παράταση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Request for Information

Με βάση αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής κάλυψης των αναγκών του ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στο RFI που όπως αναφέρει σκοπός του είναι:

• Να επικοινωνηθούν στην αγορά οι μελλοντικές ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η πρόθεση του να επεκτείνει την προμηθευτική του βάση
• Η κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών
• Η αναγνώριση της αγοράς και των βασικών παικτών της
• Να τεθούν βασικές ερωτήσεις στους προμηθευτές και η χρήση των απαντήσεων τους στον σχεδιασμό των υπολοίπων βημάτων της διαδικασίας προμηθειών

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 15.10.2020. Σημειώνεται ότι το RFI αποτελεί ένδειξη μιας ενδεχόμενης μελλοντικής δραστηριότητας προμήθειας και δεν δεσμεύει τον ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού. Επίσης δεν αποτελεί μέρος κάποιας διαδικασίας προεπιλογής ή επιλογής προμηθευτών αλλά μια ανίχνευση της αγοράς ξύλινων στύλων.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr