Επιμήκυνση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τον Απρίλιο του 2021

Επιμήκυνση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τον Απρίλιο του 2021
Επιμηκύνεται μέχρι 30 Απριλίου 2021 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Eπιμηκύνεται μέχρι 30 Απριλίου 2021 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες είχαν παραταθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού, με δυο υπουργικές αποφάσεις του Γιάννη Βρούτση.
Συγκεκριμένα, με την πρώτη απόφαση δίνεται Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής για τις περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αφορά επιχειρήσεις και εργοδότες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής.
Με τη δεύτερη απόφαση δίνεται αντίστοιχη παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Επίσης παρατείνονται και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr