Mckinsey: Πώς μετασχηματίζονται οι εταιρίες ηλεκτρισμού μετά την Πανδημία - Τα νέα μοντέλα

Mckinsey: Πώς μετασχηματίζονται οι εταιρίες ηλεκτρισμού μετά την Πανδημία - Τα νέα μοντέλα
Οι εταιρίες ηλεκτρισμού θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τα συμβόλαια πώλησης, να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές hedging και να βελτιώσουν τα ψηφιακά τους κανάλια
Μακροπρόθεσμες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας στις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης σύμφωνα με μελέτη της Mckinsey, η οποία δεν αναμένει ανάκαμψη της ζήτησης πριν από το τέλος του 2020, ενώ σε περίπτωση δεύτερου κύματος του ιού και περιορισμένης παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, θεωρεί ότι η ζήτηση δεν θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα ούτε τότε.

Σύμφωνα με τη μελέτη σε αυτήν την περίπτωση ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες θα υποχρεωθούν σε έξοδο από την αγορά, ενώ η χαμηλή ζήτηση θα πιέσει τις τιμές μειώνοντας τα έσοδα των εταιριών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Mckinsey θεωρεί ότι οι εταιρίες ηλεκτρισμού που διαθέτουν μεγάλο παραγωγικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, οι παίκτες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές hedging, μειώνοντας την έκθεση στις αγοραίες τιμές, ενώ ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν και τα χαρτοφυλάκια συμβολαίων με στροφή προς τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια.

Άμεση αντίδραση των εταιριών ηλεκτρισμού

Αναλυτικότερα η μελέτη της Mckinsey με τίτλο «Ηλεκτρική Ενέργεια και Άνθρωποι: Πώς οι εταιρίες ηλεκτρισμού μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα» σημειώνει ότι όταν ξέσπασε η κρίση του Covid -19 οι εταιρίες ηλεκτρισμού έπρεπε να αντιδράσουν άμεσα και να λάβουν αποφάσεις για να ανταποκριθούν στα ζητήματα που έθετε η πανδημία.

Η προτεραιότητά τους ήταν να προστατεύσουν την υγεία των εργαζόμενων, παραμένοντας σε λειτουργία προκειμένου να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.
Η μείωση της ζήτησης ρεύματος από τις βιομηχανίες και οι αυξανόμενοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί από τους καταναλωτές έπληξαν τη ρευστότητα και τους ισολογισμούς

Καθώς αίρεται το lockdown το επίκεντρο μετατοπίστηκε στην ασφαλή επιστροφή. Η προτεραιότητα από εδώ και πέρα για τις εταιρίες είναι να αντιληφθούν ποιες από τις προσωρινές διαταραχές στη λειτουργία τους πρόκειται να συνεχίσουν να υφίστανται.
Η πανδημία εκτιμάται ότι θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον κλάδο και οι εταιρίες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις, καθώς και τις αλλαγές στον ανταγωνισμό για να ισορροπήσουν στο νέο περιβάλλον.

Βαρύτατες συνέπειες από δεύτερο κύμα της πανδημίας

Η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει στα προ της κρίσης επίπεδα. Σε αρκετές χώρες η ζήτηση ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια, η McKinsey δεν αναμένει ανάκαμψη της ζήτησης ηλεκτρισμού στα προ της κρίσης επίπεδα πριν το τέλος του 2020, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει δεύτερο κύμα του ιού και περιορισμένη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, τότε η ζήτηση δεν θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα ούτε στο τέλος του χρόνου.

Σε αυτήν την περίπτωση κάποιες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες θα υποχρεωθούν σε έξοδο από την αγορά.
Η διατήρηση της ζήτησης σε χαμηλά επίπεδα μπορεί να πιέσει χαμηλά και τις τιμές, μειώνοντας τα έσοδα των εταιριών.

Για να μειωθούν οι συνέπειες της χαμηλής ζήτησης ηλεκτρισμού και των χαμηλών τιμών οι εταιρίες ηλεκτρισμού που διαθέτουν μεγάλο παραγωγικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.
Κατ΄αρχήν πρέπει να επικαιροποιήσουν τη διακυβέρνηση κινδύνου αγοράς (market risk governance) προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να λαμβάνουν ταχέως τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Οι παίκτες πρέπει να επανεξετάσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές hedging, μειώνοντας την έκθεση στις αγοραίες τιμές.
Αυτό θα προετοιμάσει τις εταιρίες, αν στο μέλλον η αγορά παρουσιάσει μεγάλη μεταβλητότητα, η ζήτηση συρρικνωθεί και οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αρχίσουν επίσης να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Πιθανή στροφή στα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια

Οι εταιρίες ηλεκτρισμού ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν και το χαρτοφυλάκιο με τα συμβόλαια πώλησης, στρέφοντας την προσοχή τους στα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες προθεσμιακών συμβολαίων FOB και πολλά μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας υγροποιημένου αερίου (LNG) στην Ευρώπη που θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Ταυτόχρονα, οι θεμελιώδεις αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου που μεταφέρεται με αγωγούς δημιουργούν ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, τιμολογημένα με βάση υβριδικούς ή εναλλακτικούς δείκτες. Οι εταιρίες πρέπει να παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και τις αλλαγές στην αγορά, να κάνουν συνεχώς στρες τεστ και αναλύσεις κινδύνου.

Δέσμευση πελατών και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου

Οι Οικονομικές Συνθήκες θα ασκήσουν πίεση στα έσοδα και θα αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατάθηκαν οι προθεσμίες πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος ή ανεστάλησαν οι εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω μη πληρωμής. Ακόμα και όταν αρθούν τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών που έλαβαν οι κυβερνήσεις, οι οικονομικές δυσκολίες για πολλά νοικοκυριά θα παραμείνουν.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η μέση ανεργία στις αναπτυγμένες χώρες εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 8,3% το 2020 από 4,8% το 2019 και μπορεί να παραμείνει στο 7,2% το 2021. Ιστορικά υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος.

Μέθοδοι όπως η προηγμένη ανάλυση μπορούν να κατηγοριοποιήσουν την πελατεία και να προβλέψουν τα ποσοστά παραβατικότητας. Επιπρόσθετα μπορούν να βελτιώσουν την εισπραξιμότητα, να ελαχιστοποιήσουν το κίνδυνο της (μόνιμης) μη καταβολής και να προσδιορίσουν πελάτες που μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια.

Οι εταιρίες ηλεκτρισμού για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη πρέπει να δείξουν κατανόηση και να προσεγγίσουν τους πελάτες αυτούς με εξατομικευμένες λύσεις. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να προσφέρουν ειδικό πρόγραμμα στήριξης, νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, προσαρμογή τιμολογίων. Μπορούν επίσης να συνεργαστούν με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για να προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα πληρωμής.

Βελτίωση των ψηφιακών καναλιών

Οι εταιρίες ηλεκτρισμού οφείλουν να είναι ενημερωμένες για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των αλλαγών στην οικονομία επί των οικονομικών τους και να διαχειριστούν με προσοχή τον πιστωτικό τους κίνδυνο.
Η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον περνά μέσα από τη βελτίωση των ψηφιακών καναλιών B2C (Busines to Consumer). Oι εταιρίες του κλάδου πρέπει να ενισχύσουν τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες τους και να εκμεταλλευτούν τη γενικότερη στροφή των καταναλωτών στις online πληρωμές και υπηρεσίες. Ορισμένες δραστηριότητες online αυξήθηκαν την εποχή του lockdown κατά 40%.

Η πιο προφανής δράση είναι η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών πληρωμής και επικοινωνίας. Μία ψηφιακή στρατηγική για τον πελάτη πρέπει να καλύπτει και να στοχεύει σε περισσότερα. Οι εταιρίες ηλεκτρισμού στην Ισπανία και τη Βρετανία χρησιμοποιούν online μάρκετιγκ επιδόσεων για να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Στη Γερμανία και τη Βρετανία οι εταιρίες ηλεκτρισμού παρουσίασαν νέες online εκστρατείες μάρκετιγκ για να δείξουν το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους στους πελάτες τους, επανατοποθετώντας την εταιρία τους στην αγορά.

Καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία

Οι λειτουργίες θα συνεχίσουν να διαταράσσονται: Η κρίση καθυστέρησε πολλές λειτουργίες και προγράμματα συντήρησης και ανέβαλε πολλά επενδυτικά σχέδια.

Μεγάλος αριθμός έργων ΑΠΕ επλήγη από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους περιορισμούς στον τρόπο εργασίας λόγω Covid-19. Ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς θα παραμείνουν σε ισχύ.

Μέτρα που ήδη εφαρμόζονται όπως πχ η καραντίνα για εργαζόμενους πριν επιβιβαστούν σε πλατφόρμες για την εγκατάσταση offshore αιολικών πάρκων, ο περιορισμένος αριθμός ατόμων στα οχήματα κλπ, μπορεί να επεκταθούν χρονικά, όπως και τα μέτρα μείωσης του αριθμού των απασχολούμενων ανά ομάδα, η διατήρησης της φυσικής απόστασης κλπ.

Όλα αυτά επιφέρουν καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, ενώ ορισμένα μέτρα προστασίας μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τις εργασίες εξυπηρέτησης των πελατών, όπως πχ η αντικατάσταση των μετρητών, ή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγη κλπ. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ορισμένες εταιρίες χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους εντοπισμού των εργασιών στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν νέες τεχνικές ασφαλείας ή να ενισχυθούν οι υφιστάμενες.

Επανεξέταση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων

Οι εταιρίες ηλεκτρισμού που εφάρμοζαν ψηφιακά προγράμματα προ της κρίσης επέδειξαν τη μεγαλύτερη ευελιξία. Στην μετά τον κορονοϊό εποχή πολλές εταιρίες ηλεκτρισμού θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις τεχνολογικές τους προτεραιότητες.

Για παράδειγμα μπορεί να πρέπει να μειώσουν το κόστος των κύκλων συντήρησης των μονάδων, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία προηγμένης ανάλυσης για το προφίλ ρίσκου και την εύρεση του βέλτιστου κύκλου συντήρησης των μονάδων τους. Η χρήση της τεχνολογίας για την εποπτεία από απόσταση μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές δικτύων να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για τους εργαζόμενους και να απλοποιήσει τις εργασίες.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές τηλεργασίας σε όλα τα επίπεδα μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην προστασία από την πανδημία, όσο και στη μείωση του κόστους, αλλά και την επιτάχυνση της ίδιας της εργασίας.

Ο στρατηγικός ανασχηματισμός του τομέα θα επιταχυνθεί

Η κεφαλαιακή αξία του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στα τέλη Μαρτίου ήταν μειωμένη κατά 15%. Ήδη όμως έχει αρχίσει να ανακάμπτει.

Πολλές εταιρίες εισήλθαν στην κρίση με σχετικά υγιείς ισολογισμούς. Έτσι ενώ ο αριθμός των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων έπεσε το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 15,1%, στις 769 από 906 το πρώτο τρίμηνο του 2019, η σχετική δραστηριότητα μπορεί να επανέλθει, αναδιαμορφώνοντας τον τομέα.

Τάσεις που είχαν φανεί προ της κρίσης, όπως η αναμόρφωση του στρατηγικού χαρτοφυλακίου των εταιριών ηλεκτρισμού και οι επενδύσεις από νεοεισερχόμενους παίκτες δείχνουν να ανακάμπτουν και μπορεί να επιταχυνθούν.
Πολλές εταιρίες ηλεκτρισμού θα επεκτείνουν το δίκτυο των ΑΠΕ τους, ενώ θα θέσουν προς πώληση άλλα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να απελευθερώσουν ρευστότητα.

Ανθεκτικές οι ΑΠΕ στην πανδημία

Τα funds και οι εταιρίες πετρελαίου και αέριου επίσης αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική του χαρτοφυλακίου τους.
Τα funds υποδομών όπως και οι εταιρίες ηλεκτρισμού μπορεί να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ΑΠΕ, οι οποίες παρά τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία, αποδείχθηκαν τελικώς ανθεκτικές.

Η χρηματιστηριακή αξία των εταιριών που ασχολούνται με τις ΑΠΕ ανέκαμψε ταχύτερα.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να εμπνεύσει τα funds να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο και να στραφούν σε εμπορικά πρότζεκτ. Το 2019 η άντληση κεφαλαίων για υποδομές είχε φθάσει στο ρεκόρ των 98 δις δολαρίων.

Για ορισμένους παίκτες η αναθεώρηση μπορεί να σημάνει την έναρξη οικονομικής συνεργασίας με άλλη εταιρία και άλλους να τους οδηγήσει στην πώληση περιουσιακών στοιχείων. Όλοι θα πρέπει να επανεξετάσουν το χαρτοφυλάκιό τους με βάση τα νέα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ως γεγονός την είσοδο νέων παικτών στην αγορά, που αυξάνουν τον ανταγωνισμό.

Υβριδικά μοντέλα λειτουργίας

Περίπου τα ¾ των ανώτατων οικονομικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα σκοπεύουν να καθιερώσουν σε πιο μόνιμη βάση την τηλεργασία.
Ειδικά στις εταιρίες ηλεκτρισμού, φαίνεται να προτιμάται μία υβριδική προσέγγιση, ενός συνδυασμού τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας.
Η αλλαγή στο εργασιακό μοντέλο χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων.

Για παράδειγμα η τηλεργασία δίνει την ευκαιρία πρόσληψης ατόμων από άλλες περιοχές.
Μία από τις προκλήσεις είναι η ομαλή ενσωμάτωση των τηλεργαζόμενων στις ομάδες εργασίας, η κατάλληλη αξιοποίησή τους κλπ ,πράγμα που σημαίνει αναδιοργάνωση του όλου μοντέλου εργασίας.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr