Μυτιληναίος: Έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%

Μυτιληναίος: Έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%
Aπόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου)
Tην εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ξεκινά η Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Η Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή/και η διάθεση των ιδίων μετοχών, που θα αποκτηθούν, στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, ενώ προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 26.03.2022.
Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της εταιρείας και της αγοράς.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr