Επιστολή οκτώ χωρών της ΕΕ στην Κομισιόν για ενίσχυση και προώθηση των ΑΠΕ

Επιστολή οκτώ χωρών της ΕΕ στην Κομισιόν για ενίσχυση και προώθηση των ΑΠΕ
Διπλά τα οφέλη από την προώθηση των ανανεώσιμων

Οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με επικεφαλής τη Λιθουανία προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής εξαρτημάτων για έργα παραγωγής και αποθήκευσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
Εκτός από τη Λιθουανία, οι χώρες που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία είναι η Αυστρία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Ισπανία. Σε μια επιστολή που εστάλη στους Επιτρόπους της ΕΕ Thierry Breton και Kadri Simson, ζητούν από την EC να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική αλυσίδα της ΕΕ.
Η παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων υψηλής ποιότητας (PV) αναφέρεται ως ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Η ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας στη βιομηχανία θεωρείται επίσης σημαντική.

Σύμφωνα με τα οκτώ κράτη μέλη, τα επόμενα 30 χρόνια οι επενδύσεις στην αιολική και ηλιακή ενέργεια μόνο στην ΕΕ θα φθάσουν τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ένα συγκεκριμένο τμήμα που, όπως λένε, πρέπει να αναπτυχθεί γρηγορότερα είναι η υπεράκτια αιολική ενέργεια με συγκεκριμένες πλωτές κατασκευές. Αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη 450 GW υπεράκτιας αιολικής χωρητικότητας έως το 2050, σημειώνουν.
Στο επίπεδο της πρακτικής τους είναι η υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για δύο λόγους. Πρώτον, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της επονομαζόμενης ουδετερότητας ως το 2050 και δεύτερον θα ενισχύσει την οικονομία της ΕΕ.
Πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Βιομηχανικής Στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, τονίζει η επιστολή.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr