Regling (ESM): Θα χρειαστούν 1-3 χρόνια για να εκδοθούν corona bonds - Αύξηση έως 20% του ευρωπαϊκού χρέους

Regling (ESM): Θα χρειαστούν 1-3 χρόνια για να εκδοθούν corona bonds - Αύξηση έως 20% του ευρωπαϊκού χρέους
"Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει ομόλογα από το τίποτα", ξεκαθάρισε ο Regling
Η δυνατότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής έκδοσης corona bond, δηλαδή ομολόγου που να σχετίζεται με την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, προϋποθέτει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου.
Και μια τέτοια διαδικασία είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, η οποία μπορεί να διαρκέσει ένα έως τρία χρόνια.
Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής του Μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης (ESM), K. Regling, ο οποίος επί της ουσίας χαμήλωσε τις προσδοκίες για ένα ευρωομόλογο, καθώς ανέφερε ότι "δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει ομόλογα από το τίποτα."
Ο επικεφαλής του ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης δήλωσε ότι θα χρειαστεί ένα έως τρία χρόνια για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που θα εκδίδει τα λεγόμενα coronabonds.
Κάθε πρόσθετη κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να προέρχεται από υπάρχοντες μηχανισμούς.
Το πολιτικό θερμόμετρο στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της έκκλησης πολλών κυβερνήσεων να προχωρήσει η Ευρωζώνη στην έκδοση ευρωομολόγου συλλογικά.
Σύμφωνα με τον Klaus Regling, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη εκχωρήσει αθροιστικά περισσότερα από 800 δισ. ευρώ, ενώ μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσό αν χρειαστεί.
Αν ο στόχος είναι η κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με την κρίση, όπως η επέκταση της υγειονομικής περίθαλψης ή η στήριξη επιχειρήσεων, τότε νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα θεσμικά όργανα με υπάρχοντα μέσα, είπε σε συνέντευξή του στους Financial Times
"Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν και άλλες επιλογές", πρόσθεσε.
Το Eurogroup έχει τοποθετήσει τον ESM στο επίκεντρο των σχεδίων του για κοινή απόκριση στις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού.
Ήδη έχει συζητηθεί η χρήση της λεγόμενης πιστωτικής γραμμής ενισχυμένων συνθηκών (ECCL) για τις κυβερνήσεις που αναζητούν επιπλέον πηγές χρηματοδότησης.
Ο Regling δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να αναμένεται συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των εργαλείων του ESM.
Ωστόσο, αναμένεται να προστεθούν μόνο περιορισμένες προϋποθέσεις στις προληπτικές πιστωτικές γραμμές που μπορεί να αναπτύξει ο ESM.
Την περασμένη εβδομάδα μια ομάδα εννέα κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, κάλεσε τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών να συνεργαστούν σε ένα κοινό ομόλογο για την "σταθερή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτή την πανδημία". Ωστόσο, η πρόταση κατέρρευσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της αντίθεσης της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, οι οποίες έχουν από καιρό αντιταχθεί στην μεγαλύτερη αμοιβαία αναγνώριση του χρέους.
Ο Regling ανέφερε ότι θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ένα ολοκαίνουργιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο για την πώληση κοινών ομολόγων εάν υπήρχε πολιτική συμφωνία.
Αλλά ένα τέτοιο έργο θα ήταν πολύπλοκο και χρονοβόρο.
"Θα χρειαζόταν ένα, δύο ή τρία χρόνια και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταθέσουν κεφάλαια ή εγγυήσεις ή να εκχωρήσουν μελλοντικά έσοδα", δήλωσε.
"Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει ομόλογα από τίποτα."
Βραχυπρόθεσμα, η ενίσχυση της αμοιβαίας εξόφλησης χρεών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω τριών υφιστάμενων θεσμικών οργάνων της ΕΕ - του ESM, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρξει περιθώριο για την Επιτροπή να εκδώσει περισσότερα χρέη υπό την αιγίδα του επερχόμενου επταετούς προϋπολογισμού της, ανέφερε ο Regling.
Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για τις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά, όπως η Ιταλία, να επανεξετάσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό.
Δεν υπάρχει όμως στην παρούσα ανάγκη ενίσχυσης της δανειοδοτικής ικανότητας του ESM, η οποία ανέρχεται σε 410 δισ. ευρώ, λέγοντας ότι "υπάρχουν πολλά διαθέσιμα".
Τόνισε ότι χώρες όπως η Ιταλία συνέχισαν να απολαμβάνουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά, με σαφή διάκριση μεταξύ των τωρινών συνθηκών και της κρίσης του ευρώ που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία.
«Δεν υπάρχουν τεράστιες μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με 10 - 12 χρόνια πριν», είπε.
Ενώ ορισμένοι πολιτικοί ανησυχούν ότι η χρήση της ECCL θα έβλαπτε τη στάση μιας χώρας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο Regling ισχυρίστηκε ότι η παρουσία παρόμοιων πιστωτικών γραμμών από το ΔΝΤ τείνει να καθησυχάζει τους επενδυτές.
"Μπορεί να είναι καθησυχαστική για τις αγορές, επειδή γνωρίζουν αν συμβεί κάτι απρόσμενο θα διατεθούν πολύ γρήγορα".
Η ωριμότητα κάθε δανεισμού στο πλαίσιο του ECCL θα συζητηθεί από το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης τις επόμενες ημέρες, ανέφερε.
Σημείωσε ότι ο ESM έχει μεγαλύτερη ευελιξία από ό, τι το ΔΝΤ.
"Δεν έχουμε όρια", είπε
Η ιδέα της χρήσης του ESM είναι πολιτικά επικίνδυνη στην Ιταλία, δεδομένου ότι οι ευρωσκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι θα συνεπαγόταν σκληρές συνθήκες.
Ωστόσο, ο Regling κατέστησε σαφές ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων του ECCL θα ήταν πολύ διαφορετικές από την εποχή της κρίσης του ευρώ.
Οι όροι θα προβλέπουν πιθανώς ότι θα διατεθούν τα χρήματα για τις δαπάνες του τομέα της υγείας ή τα μέτρα χρηματοδότησης που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.
Θα υπάρξει επίσης δέσμευση για σεβασμό του πλαισίου επιτήρησης της ΕΕ - το οποίο αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
"Η ECCL, όπως βλέπω, θα έχει πολύ περιορισμένους όρους, που ουσιαστικά διασφαλίζουν ότι τα χρήματα δαπανώνται με τον σωστό τρόπο και ότι ο ESM θα εξοφληθεί μια μέρα", δήλωσε ο Regling.
Ο ίδιος, δεν προέβλεψε οικονομικό ρόλο για το ΔΝΤ στην παρούσα κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, λέγοντας ότι το ταμείο έχει κατακλυστεί από αιτήσεις για οικονομική βοήθεια από χώρες εκτός Ευρώπης.
Ωστόσο, το ΔΝΤ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει μέσω των ετήσιων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr