Στο 1,13 δολάριο η μετοχή του Προκοπίου αλλά ο αγώνας συνεχίζεται

Στο 1,13 δολάριο η μετοχή του Προκοπίου αλλά ο αγώνας συνεχίζεται
Οι μετοχές της ναυτιλίας έχουν ακολουθήσει την γενική βουτιά, έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε την εικόνα της Dynagas που είναι η εταιρία μιας μεγάλης προσωπικότητας του κορυφαίου Γ.Προκοπίου, η οποία βρίσκεται και αυτή σε κατώτατα 52 εβδομάδων όπως και πολλές άλλες.
Η εταιρία αποπλήρωσε στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 δάνεια ύψους 264,8 εκατ δολ και έχει ακόμα ανοιχτές γραμμές 30 εκατ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειωμένες για το 2019 στα 675 εκατ δολ με ίδια 313,7 εκατ και ταμειακά διαθέσιμα 66,2 εκατ.
Κύκλος εργασιών 130,9 εκατ κέρδη 5,5 εκατ. Ο κλάδος του LNG είναι αλήθεια ότι δεν πήγε αλλά και με όλα αυτά ο αγώνας συνεχίζεται.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr