Goldman Sachs: Ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου από τον Μάϊο του 2020

Goldman Sachs: Ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου από τον Μάϊο του 2020
Ο περιορισμός της ζήτησης στην Κίνα λόγω του Coronavirus έχει οδηγήσει σε νέες περαδοχές για την πορεία της αγοράς το 2020
Eξαιρετικά υψηλή παραμένει η αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου σύμφωνα με την έκθεση της Goldman Sachs η οποία βλέπει ανάκαμψη από τον Μαϊο TOY 2020.
Η απώλεια της κινεζικής και της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου λόγω του κορωναϊού είναι σημαντική, αλλά παραμένει άγνωστη τόσο σε κλίμακα όσο και σε διάρκεια, ενώ και η κλίμακα μιας δυνητικής περικοπής παραγωγής OPEC + παραμένει επίσης αβέβαιη.
Όπως αναφέρει η Goldman μια σταδιακή ανάκαμψη μέχρι τον Μάιο θα επιφέρει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2020 σε 0,6 mb / d (εκατ. βαρέλια/ημέρα) έναντι 1,1 mb / d στην προηγούμενη περίοδο και στην παγκόσμια αγορά θα διαμορφωθεί πλεόνασμα 1,0 mb / d (εκατ βαρέλια/ημέρα) το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Παράλληλα μια μείωση του OPEC κατά 0,5 mb / d το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε συνδυασμό με υπάρχουσες περικοπές που θα επεκταθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα οδηγούσε ακόμη σε κανονικοποιημένες καταστάσεις και ισορροπία την αγορά έως το τέλος του έτους.
Το σημερινό μεγάλο πλεόνασμα πετρελαίου εμφανίζεται μέχρι στιγμής στην Κίνα, υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία της αποθεματοποίησης της Κίνας για την εξομάλυνση των διαταραχών της προσφοράς και της ζήτησης.

oil1


Η χαρτογράφηση του υπολειπόμενου αποθέματος του ΟΟΣΑ στο μοντέλο μας δείχνει μια σταδιακή ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου από τα σημερινά επίπεδα, με τις τιμές του Brent να διαμορφώνονται στα $ 53, $ 57, $ 60 και  65 / δολάρια/βαρέλι για το υπόλοιπο του 1ου έως το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για  63 / δολ/βαρέλι με το WTI να διαμορφώνεται 4,5 δολ/βαρέλι  χαμηλότερα.
Σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο αναμένεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υστερούν στην ανάκαμψη ή σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην Κίνα, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για την μείωση του πλεονάσματος αποθέματος πετρελαίου που συσσωρεύεται επί του παρόντος.
Είναι σημαντικό να παραμείνει το υψηλό ρίσκο για να εξαντληθεί η δυνατότητα αποθήκευσης πετρελαίου στην Κίνα εάν η απώλεια ζήτησης είναι μεγαλύτερη από ό, τι περιμένουμε εκτιμά η Goldman.
Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σχετικά μεγάλες καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις, εκτιμάται ότι η αγορά πετρελαίου δεν ανησυχεί επαρκώς για τον πιθανό κίνδυνο  χαμηλότερων τιμών.

oil2

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman αναμένεται επιβράδυνση της πορείας του Brent άμεσα ή αργότερα το τρέχον έτος. Διατηρεί τις συστάσεις για τα μακροχρόνια συμβόλαια για τον Δεκέμβριο του 2020 έναντι του Δεκέμβρη 2021.
Για να αντισταθμιστεί θέση έναντι του κινδύνου μιας ενδεχόμενης μεγάλης χαμηλότερης κίνησης στις τιμές του πετρελαίου, ο επενδυτικός οίκος βλέπει στα $ 49 / βαρέλι το Brent για τον Ιούνιο του 2020 σαν τιμή - στόχο.

oil3

Από την πλευρά της ζήτησης, η πορεία με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία αντικατοπτρίζει μια απώλεια ζήτησης από την Κίνα 3,2 εκατ βαρέλια / ημέρα τον Φεβρουάριο με προοπτική ομαλοποίησης τον Μάιο
Η Goldman εκτιμά τα αποθέματα παραγωγής της Λιβύης θα παραμείνουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου και ότι θα μειωθεί η παραγωγή του ΟΠΕΚ κατά 0,5 εκατ βαρέλια / ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι περικοπές στην παραγωγή θα διατηρηθούν γύρω από τις ποσοστώσεις παραγωγής του Δεκέμβρη , αντί της αύξησης 0,4 εκατ βαρέλια / ημέρα που αναμενόταν αρχικά.

oil4

Για αυτή το βασικό σενάριο, η τράπεζα εκτιμά ότι ο ΟΠΕΚ + θα υιοθετήσει κατά τη συνεδρίαση της 5-6 Μαρτίου την προτεινόμενη περικοπή των 0,6 εκατ βαρελιών / ημέρα που πρότεινε η Κοινή Τεχνική Επιτροπή στις αρχές Φεβρουαρίου, με αποτελεσματική εφαρμογή 0,5 εκατ βαρελια / ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στις εξαγωγές μέχρι σήμερα.
Η εκτίμηση για την τρέχουσα απώλεια της κινεζικής ζήτησης λαμβάνει υπόψη μοντέλο βασιζόμενο στην προσφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρώντας ότι τα εγχώρια διυλιστήρια έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα για τις τρέχουσες απώλειες ζήτησης, με την περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης πετρελαίου, να τα  οδηγεί σε ταχείες προσαρμογές.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr