Συμφωνία της European Energy με την RWE για την προμήθεια 3TWh καθαρής ενέργειας

Συμφωνία της European Energy με την RWE για την προμήθεια 3TWh καθαρής ενέργειας
Η επταετής συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σε συμφωνία κατέληξαν η δανική εταιρεία European Energy με την γερμανική RWE.
Ειδικότερα, η δανική εταιρεία συμφώνησε να προμηθεύσει υποδομές για 3GW πράσινης ενέργειας στη RWE στη Δανία, η οποία επαρκεί για την τροφοδοσία 115.000 κατοικιών στην περιοχή.
Η επταετής συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.
Ο Ευρωπαίος Διευθυντής Ενέργειας Knud Erik Andersen δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εισέλθουμε σε αυτή τη συμφωνία με την RWE. Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας διασφαλίζουν τη δυνατότητα τράπεζας, η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε σημαντικά τμήματα του αγωγού της Δανίας.
Στη συνέχεια, συμπλήρωσε πως: «Είμαστε αφοσιωμένοι στη δανική αγορά και προσβλέπουμε να ξοδέψουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια για την ανάπτυξη των ηλιακών και αιολικών σταθμών που θα παράγουν όλη αυτή την πράσινη ενέργεια στην RWE. Τα έργα αυτά θα εγγυηθούν την ανανεώσιμη πράσινη ενέργεια για μια γενιά στη Δανία».
Η νέα συμφωνία θα βοηθήσει τη δανική εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η RWE στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επενδύοντας σε αιολική και υπεράκτια αιολική ενέργεια, ηλιακά φωτοβολταϊκά (PV) και έργα αποθήκευσης ενέργειας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της RWE Supply and Trading Andree Stracke δήλωσε: «Αυτή η σύμβαση υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της RWE να προωθήσει δραστηριότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμπληρώνουμε τις δραστηριότητες επέκτασης με ελκυστικές συμφωνίες αγοράς για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων χαρτοφυλακίου μας».

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr