Νέα έκδοση ομολόγου προετοιμάζει η Ελλάδα, θα είναι 10ετές με επιτόκιο 0,90%

Νέα έκδοση ομολόγου προετοιμάζει η Ελλάδα, θα είναι 10ετές με επιτόκιο 0,90%
Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει έκδοση 3ετίας με στόχο επιτόκιο 0,10% ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο ή πρόταση επαναγοράς των ομολόγων του PSI+ ύψους περίπου 2,4 δισεκ. ευρώ
Την νέα έκδοση ομολόγου προετοιμάζει το ελληνικό δημόσιο με στόχο μέσα Μαρτίου 2020 δημοπρασία 10ετούς ομολόγου.
Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί κάτω από 1% προς την ζώνη του 0,90% με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ.
Το 10ετές ομόλογο είναι τίτλος αναφοράς benchmark και αποτελεί βάση σύγκρισης στα spreads με άλλα αντίστοιχα ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών.
Να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα δανειστεί στα 10 χρόνια με επιτόκιο κάτω από 1%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,35 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95% με απόδοση αγοράς 0,96% και απόδοση πώλησης 0,94%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου 2019 με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,94%
Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει έκδοση 3ετίας με στόχο επιτόκιο 0,10% ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο ή πρόταση επαναγοράς των ομολόγων του PSI+ ύψους περίπου 2,4 δισεκ. ευρώ συνολικά εκ των οποίων κάτω από 400 εκατ στην Ελλάδα.

Ορισμένες ενδιαφέρουσες συγκρίσεις

Η Πορτογαλία έχει υπό διαπραγμάτευση ομόλογα στην δευτερογενή αγορά σχεδόν 300 δισεκ. σε αντίθεση με την Ελλάδα που στην πράξη είναι 35 δισεκ. σε σύνολο χρέους 335 δισεκ. ευρώ.
Η ρευστότητα της Πορτογαλίας που βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα είναι προφανώς καλύτερη.
Η Ελλάδα ελλείψει βάθους της αγοράς ομολόγων και με αιτία το κυνήγι αποδόσεων από διεθνείς επενδυτές σημειώνονται πιο βίαιες κινήσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Λίγες συναλλαγές μπορούν να οδηγήσουν οπουδήποτε τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.
Όμως το οπουδήποτε είναι σχετικό.
Τα ελληνικά ομόλογα οριοθετούνται από το spread με την Γερμανία που σήμερα βρίσκεται στις 130 μονάδες βάσης.

Οριοθετούνται από το spread με την Πορτογαλία και την διαφορά πιστοληπτικής ικανότητας με spread στις 68 με 70 μονάδες βάσης
Οριοθετούνται από το μηδενικό spread μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας.
Τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται σε επίπεδα τα οποία κάτω από οποιαδήποτε σενάριο δεν δικαιολογούνται, αποτελούν ακραία στρέβλωση που δεν αντιστοιχούν σε θεμελιώδη αλλά αποτελούν προϊόν χειραγώγησης της ΕΚΤ και της επενδυτικής μανίας για θετικά επιτόκια στα ομόλογα.
Στο μέλλον θα αποδειχθούν οι καταστροφικές συνέπειες των αρνητικών επιτοκίων που αντιστοιχούν σε 13,9 τρισεκ. ομόλογα.
Τα ομόλογα είναι το επενδυτικό assets των ασφαλιστικών ταμείων, τα αρνητικά επιτόκια είναι έμμεσο κούρεμα στις μελλοντικές συντάξεις.
Τα ασφαλιστικά Ταμεία βλέπουν αδιέξοδο στα ομόλογα γιατί πλέον δεν κερδίζουν τόκους, πληρώνουν για να κατέχουν κρατικό χρέος.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr