Κύπρος: Αυξήσεις «φωτιά» στα καύσιμα φέρνει οδηγία της ΕΕ

Κύπρος: Αυξήσεις «φωτιά» στα καύσιμα φέρνει οδηγία της ΕΕ

Με διάταγμα, ο Υπουργός Ενέργειας καθιστά υποχρεωτική για τους προμηθευτές καυσίμων στην εσωτερική αγορά την πρόσμειξη βενζίνης και ντίζελ με βιοκαύσιμα

Έτος «φωτιά» για την τσέπη των καταναλωτών αναμένεται το 2020, καθώς οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει νέες αυξήσεις στα καύσιμα. 

 

Οι Βρυξέλλες καλούν την Κυπριακή Δημοκρατία να ανταποκριθεί –μέχρι το τέλος του έτους- πλήρως στις υποχρεώσεις της για κάλυψη του 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

Με διάταγμα, ο Υπουργός Ενέργειας καθιστά υποχρεωτική για τους προμηθευτές καυσίμων στην εσωτερική αγορά την πρόσμειξη βενζίνης και ντίζελ με βιοκαύσιμα.

 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επωμιστούν το κόστος, μέσω της αύξησης στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, φαίνεται ότι το 7,3% είναι το μέγιστο που μπορεί να επιτευχθεί συνολικά, χωρίς να είναι γνωστό ποιες συνέπειες θα έχει το κράτος από την αδυναμία του να καλύψει τον στόχο που τέθηκε από την ΕΕ.

 

Πηγή: sigmalive

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr