Η έκθεση της PwC για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα που φτάνει τα 259 δισ ευρώ

Η έκθεση της PwC για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα που φτάνει τα 259 δισ ευρώ

Τι αναφέρει η μελέτη της PWC για το νέο πτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα

Στο αστρονομικό ποσό των 259 δισ. ευρώ έχει ανέλθει το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας ως αποτέλεσμα της πολυετούς κρίσης.
Το Bankingnews παρουσιάζει αναλυτικά τις πρώτες προτάσεις της pricewaterhousecoopers (PWC)  του ελεγκτικού οίκου που λειτουργεί ως σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου στο σύνολό του και τελικώς για την αντιμετώπιση των 259 δισ ευρώ που οφείλουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς τράπεζες δημόσιο και λοιπούς πιστωτές.
Ο διεθνής οίκος επεξεργάζεται το θέμα σε δύο βάσεις:
α. στην εξωδικαστική διαδικασία την οποία επιχειρεί να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει 
β. στην πτώχευση με κατάθεση της σχετικής αίτησης προς τη Δικαιοσύνη αφού έχουν παρέλθει άκαρπες όλες οι προηγούμενες προσπάθειες.
Στην εξυγίανση  λοιπόν του τρέχοντος αποθέματος του ιδιωτικού χρέους συνολικού ύψους 259 δις. ευρώ στοχεύει το νέο πτωχευτικό δίκαιο με αναβάθμιση και ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, μέσω της άρσης αντιθέσεων, της απλούστευσης διαδικασιών  και της εισαγωγής γρήγορων λύσεων για την εξυγίανση του χρέους.
Αυτό σημειώνει  το προσχέδιο της έκθεσης της PWC συμβούλου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους .
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πτώχευση πρέπει να καλύπτει τόσο νομικά πρόσωπα όσο και φυσικά πρόσωπα κατά το διεθνή οίκο ενώ θα πρέπει να διασφαλίζει απλοποιημένη και αποτελεσματική διαδικασία.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει προς αυτήν την κατεύθυνση εκτός από την εκπόνηση του σχεδίου της νομοθεσίας θα χρειασθεί μια διαβούλευση με τους όλα τα συμμετέχοντα μέρη του Υπουργείου Οικονομικών,  Δικαιοσύνης  , Ανάπτυξης τη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, τις τράπεζες αλλά  και τους servicers.
Aς σημειωθεί ότι η μελέτη προτείνει την ύπαρξη σαφούς μεταβατικής περιόδου έως την ισχύ του νέου πλαισίου.
Συνιστά την εισαγωγή των καλύτερων πρακτικών διαπραγμάτευσης με τη μορφή soft law- ενδοτικού δικαίου δηλαδή, (με ιδιοκτήτη του project την Ειδική Γραμματεία του Ιδιωτικού Χρέους).
Στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας πιστωτών και δανειστών την ελαχιστοποίηση της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και την προώθηση μιας κουλτούρας φιλικών και πολύπλευρων λύσεων.
Αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να εισαχθούν μέσω των εργαλείων της χαλαρής νομοθέτησης όπως είναι οι οδηγοί εργαλεία  οδηγίες και συστάσεις.
Οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο είναι διαβούλευση με την ΤτΕ προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο βέλτιστων πρακτικών και διαβούλευση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (τράπεζες, servicers, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ και τους φορείς που εκπροσωπούν τους οφειλέτες).
Αυτό  το ενδοτικό δίκαιο θα επηρεάσει μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται σε νομικό καθεστώς εξυγίανσης.
Επομένως θα έχει προληπτικό χαρακτήρα ενώ αναμένεται πως θα επηρεάσει το μελλοντικό σχηματισμό καθυστερήσεων προς πολλαπλούς πιστωτές.
 
Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι πως οι απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου project είναι χαμηλές και αφορά πολλούς συμμετέχοντες ενώ μεγάλο τμήμα ήπιων μέτρων είναι ήδη διαθέσιμα.
1. Σχεδιασμός προεγκεκριμένων αυτοματοποιημένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου αποθέματος  και απευθύνεται σε έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υποθέσεων χαμηλού χρέους μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων οι οποίες θα βασίζονται σε μια αμοιβαία συμφωνημένη μεθοδολογία μεταξύ πιστωτών.
Οι λύσεις αυτές προτείνεται να ισχύσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να έχουν προεγκριθεί και να είναι δεσμευτικές για τους πιστωτές – κλειδιά. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση επί των αρχών των λύσεων αυτών να σχεδιαστεί η μεθοδολογία υπολογισμού και συλλογής των data να προσδιοριστούν η περίμετρος και τα όρια να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και να δοκιμαστεί σε πιλοτικές υποθέσεις, να οριστικοποιηθεί και να ενημερωθούν ανάλογα όλοι οι συμμετέχοντες.
Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου project δεν είναι στην περίπτωση αυτήν το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.
Αυτό αναμένεται να επηρεάσει κατ’ αρχήν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με συνολικά χρέη κάτω από τα 100 δις. ευρώ και δεν βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομικών ενεργειών.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει τεχνική περιπλοκότητα απαιτεί σχετικά υψηλή επένδυση και χρόνο για να εφαρμοστεί.
2. Ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής/πλατφόρμα που θα στηρίζει το νέο πλαίσιο για την αφερεγγυότητα
Ιδιοκτήτης του έργου είναι πάλι η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή που θα επιταχύνει την εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους μέσω της μείωσης των υποθέσεων που καταλήγουν στα δικαστήρια  την απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης/ρευστοποίησης.
Προκειμένου να υλοποιηθεί θα πρέπει να καθοριστούν οι λειτουργικές προϋποθέσεις όπως η εύρεση των απαιτούμενων δεδομένων, ο προσδιορισμός των χρηστών κλπ
Να διεξαχθεί μια ανάλυση του χάσματος με τα υφιστάμενα συστήματα που είναι η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού και η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει ένας αναλυτικός σχεδιασμός της νέας πλατφόρμας των τεχνικών προδιαγραφών Πρέπει να προηγηθεί η αλληλεπίδραση με τα συστήματα των υπόλοιπων συμμετεχόντων που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης οι servicers των τραπεζών, το ΚΕΑΟ και το Υπουργείο Εργασίας.
Αυτό πλέον θα αφορά το σύνολο του αποθέματος του ιδιωτικού χρέους δηλαδή και τα 259 δις. ευρώ ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη μελλοντική συσσώρευση ιδιωτικού χρέους καθώς θα αφορά σε όλες τις περιπτώσεις και όλους τους οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ένα μάτι προς όλες τις οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών σε όλους τους οργανισμούς.
Το εγχείρημα αυτό αν και πολύπλοκο θα χρησιμοποιήσει τεχνογνωσία από τις άλλες πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά τους.
3. Σχεδιασμός ενός μηχανισμού ελέγχου για τον προσδιορισμών των στρατηγικών κακοπληρωτών μέσω τυχαίων ελέγχων
 Ιδιοκτήτης του έργου είναι πάλι η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.
Στόχος είναι να καταργηθούν τα παράθυρα που λειτουργούν ως κίνητρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές καθώς θα διευκολύνει τους τυχαίους ελέγχους για τον προσδιορισμό των φυσικών και των νομικών προσώπων τα οποία είτε βρίσκονται σε καθεστώς είτε κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε κάποιο σχήμα προστασίας αλλά δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Προκειμένου να υλοποιηθεί θα πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια και τα όρια για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές να σχεδιαστεί μεθοδολογία και διαδικασίες ελέγχου να προσδιοριστεί η αρχή η οποία θα αναλάβει αυτές τις διαδικασίες να περιγραφούν νέοι ρόλοι και ευθύνες και να επιμορφωθούν οι συμμετέχοντες που είναι τράπεζες servicers, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ/Υπουργείο Εργασίας, φορείς που εκπροσωπούν τους οφειλέτες, το Υπουργείο Οικονομικών συν τους ελεγκτές που θα ανατεθεί το έργο.
Αυτό επηρεάζει τους εν δυνάμει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και την εξυγίανση του τρέχοντος αποθέματος ιδιωτικού χρέους καθώς και του μελλοντικού σχηματισμού καθυστερήσεων.

Ενδεικτικό πλαίσιο ενιαίας εξυγίανσης για νομικά πρόσωπα- επιχειρήσεις

Η ένταξη σε οποιοδήποτε καθεστώς προϋποθέτει είτε αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τους πιστωτές του είτε μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.
Σε αυτήν την περίπτωση είτε κατατίθεται αίτηση αναδιάρθρωσης στην αυτοματοποιημένη πλατφόρμα είτε αίτηση χρεοκοπίας στο δικαστήριο.
Ενδεικτικό πλαίσιο ενιαίας εξυγίανσης για όλες τις άλλες κατηγορίες οφειλετών
Οι οικονομικές δυσκολίες είτε αναγνωρίζονται από τους ίδιους είτε από τους πιστωτές είτε από το αυτοματοποιημένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είτε πραγματοποιείται αίτηση εξυγίανση στην ενοποιημένη πλατφόρμα ως ύστατη προσπάθεια πριν τη χρεοκοπία που ισχύει πλέον και για ιδιώτες.
Image

Πηγή :www.bankingnews.gr
 
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr